2. Sborovna KP: Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání

21. červen 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Věra Stojarová
2. Sborovna KP: Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání

Letošní druhé online setkání diskuzní platformy Sborovna sekce Kariérové poradenství se uskutečnilo 1. června 2021. Hlavním programem byla přednáška na téma „Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání“, kterou si připravila Petra Šnepfenbergová, kariérová poradkyně, metodička, lektorka a držitelka Národní ceny kariérového poradenství 2018.

Účastníci se také seznámili s výsledky šetření z března letošního roku, které realizovalo Centrum kariérového poradenství. Mapování zjišťovalo potřeby kariérových poradců a poradkyň na školách Zlínského kraje. Ukázalo se, že nejvíce se kariérovým poradcům osvědčují při práci metodické materiály, pracovní listy, kreativní karty, osobní pohovory s žáky i rodiči či vzdělávání.

Následovala velmi inspirativní prezentace Petry Šnepfenbergové, která posluchačům představila témata jako např. představení aktivit v organizaci JCMM z. s. , vliv rodiny na rozhodování dítěte, role rodičů, spolupráce rodičů a školy, vzdělávání rodičů, představení e-knihy „Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání“, ukázka webináře pro rodiče žáků, praktická cvičení, jak odhalit kompetence dítěte, profesní rodokmen, témata konzultací a mnoho dalších témat. V rámci následné diskuze Petra Šnepfenbergová odpovídala na podnětné dotazy přímo z praxe. Témata, která zajímala účastníky, byla např. ideální kariérové poradenství na základních a středních školách, jak na komunikaci s dětmi v období puberty, povolání s perspektivou do budoucna, kdy začít s dětmi řešit téma kariérového poradenství, tvorba portfolia schopností, dovedností a zkušeností, zaměření na klíčové kompetence, vlivy na volbu budoucího studia a povolání, nástroje k nalezení silných stránek, brigády pro děti, aktivity v Jihomoravském kraji a další témata.

Další setkání Sborovny sekce Kariérové poradenství proběhne v novém školním roce 2021/2022 snad osobní formou.

Sborovna proběhla v rámci Projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903