Aktivity Centra kariérového poradenství Zlínského kraje

5. leden 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje
Aktivity Centra kariérového poradenství Zlínského kraje

Co připravilo Centrum kariérového poradenství, pro pedagogy škol Zlínského kraje v uplynulém období?

Realizovali jsme celkem 130 hodin vzdělávání pro pedagogické pracovníky i odbornou veřejnost v oblasti kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů. Připravili jsme 11 pedagogů k úspěšnému složení zkoušky profesní kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu. V rámci činnosti Centra spolupracujeme na Platformě Sborovna – sekce Kariérové poradenství, kdy jsme spolu se 177 pedagogy a odbornou veřejností diskutovali i sdíleli příklady dobré praxe z oblasti poradenství na školách.

Realizovali jsme dvě šetření profesní orientace žáků nejvyšších ročníků ZŠ a posledních ročníků SŠ za uplynulé školní roky, zjišťovali jsme i potřeby podpory pedagogů v oblasti poradenství. Pro tuto podporu měli pedagogové možnost využít individuální či skupinové konzultace, v rozsahu 24 hodin. Dále pak získat Pracovní listy, které jsou zaměřeny pro práci s žáky nebo i pro práci poradce.

Školy na území Zlínského kraje mohli pro podporu prevence předčasných odchodů využít opatření, elektronický nástroj Quo Vadis? 2022. Tento elektronický nástroj využívá již nyní 33 SŠ. Pro ZŠ i SŠ připravujeme metodiku Safe Arrival 2022.

Veškeré aktivity, které v Centru poskytujeme, jsou financovány z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci i v roce 2023.

Tým Centra kariérového poradenství