Analýza volných pracovních míst a zaměstnávání cizinců

9. říjen 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Analýza volných pracovních míst a zaměstnávání cizinců

Ministerstvo práce a sociální věcí provedlo unikátní rozsáhlé šetření mezi zaměstnavateli. Mělo za cíl prozkoumat oblast volných pracovních míst. Soustředilo se na jejich počet, strukturu, i to, co zaměstnavatelé nabízejí a jaké zaměstnance hledají. Analýza mimo jiné ukázala, že každého 5. zaměstnavatele omezuje nedostatek zaměstnanců. Vetší problém je to pro velké firmy a pro firmy z odvětví s nižšími mzdovými a kvalifikačními požadavky. Firmy se však potýkají i s nedostatkem odborných pracovníků, což má zřejmě vážnější dopady pro rozvoj ekonomiky jako celku. Podle zjištění MPSV zaměstnavatelé poptávají 249 tisíc zaměstnanců.

Poptávka po zaměstnancích je velmi koncentrovaná do menšího počtu profesí. Více jak 50 % nejčastěji poptávaných profesí patří do 3 hlavních profesních skupin dle ISCO – řemeslníci a opraváři, obsluha strojů a montéři, specialisté. Mezi deseti nejčastěji vyplněnými volnými pracovními místy hned devět profesí patří mezi manuální profese, tedy do 7. až 9. třídy.

Celou analýzu si můžete přečíst na webu MPSV.cz.

 

Zdroj: MPSV, www.mpsv.cz