Benefity v zaměstnání

3. srpen 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Věra Stojarová
Benefity v zaměstnání

Zaměstnanecké výhody jsou jedním z nejdůležitějších kritérií při posuzování atraktivity firmy v očích stávajících i potenciálních zaměstnanců. Benefity pro zaměstnance jsou aktuálně v kurzu. Kvůli rekordně nízké nezaměstnanosti nabízejí firmy kde co, aby nalákaly nové zaměstnance a ty stávající si udržely. Mezi top 5 nejposkytovanějších benefitů patří mobilní telefon, týden dovolené navíc, služební auto, občerstvení na pracovišti a penzijní připojištění.

Zaměstnavatelé se snaží reagovat na poptávku zaměstnanců, zvláště v poslední době, kdy mají problémy sehnat nové pracovníky. Škála nabízených benefitů je tak nyní širší a mnohem kreativnější než v minulosti. Jaké benefity v zaměstnání jsou pro Vás lákavé? Co potěší kolegu, musí být skvělé i pro Vás?

Pojďme si nejprve shrnout, jaké možnosti benefitů se v dnešní době nabízí.

Pro firmy jsou nejvýhodnější benefity takové, kdy si náklady na ně firma uplatní v daních a tím si sníží daňový základ. A zároveň za takový benefit zaměstnanec nezaplatí daň ani zdravotní a sociální pojištění. Mezi takové benefity patří například příspěvek na penzijní pojištění, stravenky, vzdělávání a rekvalifikace, pracovní oblečení, obuv a třeba pitná voda. Ostatní benefity, které však již jsou zdanitelným příjmem pro zaměstnance, patří služební automobil pro soukromé účely, mobilní telefon, týden dovolené navíc, roční kupón na městskou hromadnou dopravu, sickdays a třeba svozy zaměstnanců do práce.

Příkladem velmi oblíbeného benefitu je příspěvek na penzijní připojištění. Výhodnost tohoto benefitu je ale limitována maximální částkou, kterou může zaměstnavatel přispět, a to 50 tisíc korun ročně. Jde o hranici společnou s příspěvky na životní pojištění.

Nedávno se objevil zcela nový benefit, a to nákup knih.  Novela zákona o daních z příjmů nabídla nový benefit osvobozený od daně z příjmů ze závislé činnosti ve formě nepeněžitého příspěvku (formou poukázky) na tištěné knihy, a to včetně obrázkových knih pro děti. Ovšem mimo publikace, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy. Tištěná kniha má pro každého jinou přidanou hodnotu, a proto se vnímání tohoto benefitu může mezi jednotlivými zaměstnanci i zaměstnavateli významně lišit. Asi nelze předpokládat, že tento benefit bude poskytován plošně. Ukáže to ale až praxe.

Je třeba si uvědomit, že benefity daňově uznatelné pro firmu jsou už méně ideální pro zaměstnance. Sem patří například služební automobil poskytnutý i pro soukromé účely, týden dovolené navíc nebo třeba roční kupón na městskou hromadnou dopravu. Za tyto benefity zaplatí zaměstnanec sociální a zdravotní pojištění i daň, zaměstnavatel jen pojištění, už ne daň. Zjednodušeně platí, že co je zdanitelné u zaměstnance, z toho platí pojištění i zaměstnavatel.

Cokoliv vám zaměstnavatel poskytne výhodněji, například vám prodá telefon po dvou letech používání za 300 korun, ale ten telefon má na trhu reálnou hodnotu 1 000 korun, tak rozdíl musíte zdanit jako příjem ze závislé činnosti a zaplatíte z toho sociální a zdravotní pojištění. Nejméně výhodnými benefity jsou například poskytnutí rekreace či zájezdu v hodnotě nad 20 tisíc korun. Příspěvek na rekreaci do 20 tisíc korun patří do jiné skupiny. Jsou tu také dárky zaměstnancům nebo poskytnutá stipendia osobám, které se ale nepřipravují na výkon profese pro daného zaměstnavatele.

Hodně firem, hlavně těch velkých, nabízí v rámci poskytování benefitů svým zaměstnancům systém cafeterie. V něm si sami vybírají ideální bonusy. V cafeterii má každý zaměstnanec k dispozici obvykle určený počet bodů na rok a sám si volí z nabídky benefitů ty, které se mu nejvíce hodí. Systém je přehledný a sebevysvětlující, takže zaměstnanci se v něm celkem dobře orientují a snadno zjistí, který benefit je jak výhodný.

Pro představu uvedeme výčet nejrůznějších benefitů, které se aktuálně zaměstnancům nabízí:

 • odborné vzdělávání a účast na konferencích,
 • mobilní telefon i pro soukromé účely,
 • příspěvek na životní pojištění,
 • jazykové vzdělávání,
 • nápoje zdarma (káva, čaj, minerálky)
 • flexibilní pracovní doba,
 • firemní akce,
 • parkovací místo v místě práce,
 • notebook pro soukromé účely,
 • auto pro soukromé účely,
 • proplacení dopravy do práce,
 • příspěvek na důchodové spoření,
 • dovolená navíc,
 • práce z domu,
 • slevy na produkty a služby společnosti,
 • sick day, proplacené volno na zotavení,
 • odstupné při odchodu do důchodu,
 • odměny při pracovních a životních jubileích,
 • příspěvek na bydlení,
 • strava nad rámec zákona,
 • příspěvek na dovolenou,
 • den volna na narozeniny,
 • ovoce na pracovišti,
 • odpočinková, relaxační místnost,
 • proplacení sportovních aktivit,
 • odkoupení nepotřebného firemního majetku za zvýhodněných podmínek,
 • nadstandardní zdravotní péče,
 • proplacení internetu využívaného doma,
 • půjčky pro zaměstnance,
 • masáže na pracovišti,
 • školka pro děti zaměstnanců,
 • poskytování tvůrčího placeného volna.

Zaměstnanecké výhody kromě jiného dokážou obecně zlepšit spokojenost zaměstnanců. A navíc, spokojení lidé jsou v práci výkonnější, mají nižší absenci i méně pozdních příchodů do zaměstnání, vytvářejí na pracovišti dobrou atmosféru a rovněž nemají potřebu odejít ke konkurenci. Toto si samozřejmě zaměstnavatelé uvědomují a při dnešní nízké nezaměstnanosti se snaží nabídnout škálu benefitů více než v předchozích letech. Namixovat však správnou porci a složení benefitového menu je velmi obtížné. Mladé zaměstnance asi příliš neosloví příspěvek na penzijní připojištění, protože jejich odchod do důchodu se jim zdá neskutečně vzdálený. Uvítají více např. příspěvek na sportovní aktivity nebo masáže. Proto z hlediska efektivního nalákání je zřejmě nejvhodnější systém cafeterie, kdy si zaměstnanci sami vyberou benefity, které jim vyhovují. U tohoto systému je důležité nastavit co nejpestřejší nabídku omezenou jen výší částky k vyčerpání. Benefity jsou důležitým motivačním prvkem, možná pro někoho důležitějším než výše platu. Proto by se zaměstnavatelé měli na nastavení benefitů zaměřit co nejvíce, provádět průzkumy spokojenosti, sledovat aktuální trendy a co nejvíce naslouchat svým zaměstnancům.