Budoucnost českého pracovního trhu

13. březen 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Aspen Institute Central Europe
Budoucnost českého pracovního trhu

Co čeká český pracovní trh a zaměstnance z pohledu upskillingu, reskillingu a celkové produktivity. Poradenská společnost Boston Consulting Group a nezisková organizace Aspen Institute Central Europe v roce 2022 představily unikátní model vývoje českého trhu práce, který pracoval s lokálními faktory, 10 globálními megatrendy a analýzou 131 profesí v 31 sektorech.

Studie „Budoucnost českého pracovního trhu“ predikuje vývoj trhu práce do roku 2030 a poukazuje na hlavní změny, které ovlivní i následující dekádu. Studie přináší také konkrétní návrhy řešení pro státní správu, firmy a zaměstnance, které zajistí, aby Česká republika úspěšně zvládla výzvy spojené s očekávanými změnami pracovního trhu.

Shrnutí

 • Unikátní model pracovního trhu cíleně vytvořený pro ČR, detailně do roku 2030 s dlouhodobějším výhledem hlavních trendů, ukazuje zásadní problémy, které bez včasného zásahu můžou zbrzdit českou ekonomiku:
  • Struktura trhu se promění – Na trhu práce v současnosti chybí cca 180 tisíc pracovníků. Do roku 2030 přijde cca 330 tisíc současných zaměstnanců o práci z důvodu zániku jejich pracovních pozic, zároveň vznikne přes půl milionu nových pracovních míst.
  • Pracovní síla zestárne – Do roku 2030 naroste počet lidí ve věku 50 – 65 let o 18 %. Pokud by procentuální zaměstnanost věkových skupin zůstala stejná jako dnes, pak vlivem stárnutí populace a úbytku pracovní síly ve vyšších věkových skupinách může být v ČR do roku 2050 nižší HDP na obyvatele až o 16 % než v případě základního trendového vývoje.
  • Naroste množství neobsazených pozic – Nedostatek pracovníků na trhu sice do roku 2030 naroste “jen” na 190 tisíc (o 10 tisíc v absolutní hodnotě), ale vlivem stárnutí populace a odchodu silných ročníků do důchodu se situace dramaticky zhorší po roce 2030 a mezera poroste až na 400 tis. v roce 2040.
 • Pokud stát, firmy a zaměstnanci nepřistoupí k aktivní adaptaci na tyto změny, hrozí české ekonomice ztráta konkurenceschopnosti, nárůst nezaměstnanosti a zpomalení růstu HDP.
 • Celkem se může jednat o více než 1,2 p. b. růstu ročně (kombinace zpomalení 0,8 p. b. a nevyužitého potenciálu 0,4 p. b.). To při současném trendu vývoje znamená v roce 2030 o 600 mld. nižší výkon ekonomiky. Kumulativně tak vlivem postupného zpomalení a nenaplnění potenciálu může přijít ČR až o 2.2 bilionu Kč (cca 700 mld. pro veřejné rozpočty).
 • K ještě výraznějšímu zpomalení může dojít po roce 2030 vlivem nepříznivé demografické skladby pracujících a struktury českého průmyslu.
 • V rámci této studie založené na detailním modelu, názorech expertů a zkušenostech ze zahraničí, analyzujeme současný stav a budoucí vývoj českého pracovního trhu a navrhujeme státu konkrétní opatření v následujících oblastech:
  • Upskilling pro udržení konkurenceschopnosti a zvýšení produktivity a spokojenosti – 4,2 milionu pracujících sice nebude přímo ohroženo, ale budou se bude muset přizpůsobit změnám v ekonomice.
  • Reskilling pracovníků, kteří jsou ohroženi nebo přímo přijdou o práci a jejich přípravu na novou pracovní pozici – 1 milion pracujících bude vážně ohrožen zánikem pozice.
  • Doplnění pracovní síly – pracovníky ze zahraničí (nad rámec očekávaného vývoje např. uprchlíky z Ukrajiny) a vyšším zapojením ekonomicky neaktivního obyvatelstva – seniorů a osob pečujících o děti.
 • Závěrem autoři uvádí několik strategických priorit, kterými by se stát měl v oblasti zaměstnanosti řídit, pokud chce adresovat již zmíněné výzvy související s proměnou ekonomiky a trhu práce.

Budoucnost českého pracovního trhu na webu Bcg.com (.pdf)

 

Zdroj: Boston Consulting Group, www.bcg.com