Budování vztahu s žáky při lekcích kariérového poradenství

7. září 2020
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Věra Stojarová
Budování vztahu s žáky při lekcích kariérového poradenství

Vztah s žáky je považován za základ ovlivňující to, jak budou žáci chápat informace proudící mezi kariérovým poradcem/poradkyní a žáky/žákyněmi. Tedy na základě toho, jak bude vypadat vztah, pravděpodobně bude vypadat i spolupráce. Cílem by mělo být pracovní spojenectví založené na rovnosti a zároveň by jeden druhému měl přinášet něco nového. Tento vztah by se dal definovat chováním kariérového poradce a jeho reakcemi na reakce žáků, určováním norem chování žáků a vytváření postoje ke skupině.

Jak by mohl vypadat scénář kariérového poradenství se zaměřením na utváření vztahu se žáky?

Přicházíte před žáky, pozdravíte a představíte se. S úsměvem můžete sdílet své potěšení, že můžete předat žákům něco užitečného. Sdílíte tím s žáky příjemný pocit a úsměvem můžete žáky i nakazit. Můžete se zeptat, jak se mají a následně můžete sdílet své upřímné pocity. Přímo tak navazujete vztah, obsahově ale ukazujete, že je důležité zajímat se o lidskost, tedy vědět, jak se mají. Protože i v profesním životě se projevují zkušenosti z osobního života a vědět o nich je důležité. Vztah můžete upevňovat i tím, že objevíte, co máte společného. Poté můžete v několika větách vysvětlit pravidla společného fungování, včetně jejich zdůvodnění a to např. i formou skupinové aktivity.  Je důležité pravidla formulovat jako prosbu se zdůvodněním, že budete rádi, když to takto bude fungovat.

Lekci můžete začít vysvětlením jejího smyslu a následující instrukce je vhodné zadávat jako vaše přání nebo nabídku. Příkazy by měly být formulované také spíše jako prosby. Žáci by měli zažívat pocit, že jsou svými pány a ve vztahu s vámi je následování instrukcí pouze jejich vlastní volbou. Pokud by se nerozhodli vás následovat, neměli byste je nutit. Po vysvětlování můžete otevřít prostor pro dotazy.

Někteří žáci se vrhnout do aktivit rychleji, někteří budou možná potřebovat pomoc nebo aktivitu individuálně dovysvětlit. Když jejich činnost končí, je vhodné poděkovat za jejich energii vloženou do práce. Je vhodné také znovu připomenou její smysl a volně navázat na další úkol. Někteří žáci se mohou ptát na informace, které jste před chvíli sdělovali. Měli byste laskavě odpovědět znovu a občas procházet mezi žáky, jestli nepotřebují poradit nebo se můžete jen zeptat, jak jim daná aktivita jde.

Jak na „neaktivní“ žáky?

Důležité je žáky v úvodu dostatečně namotivovat, měli by vědět proč se daná hodina kariérového poradenství právě odehrává a jak pro ně může být užitečná.  Pokud však zjistíte, že někteří žáci např. odpovídají jen povrchně nebo že se příliš nezamýšlí a nediskutují, je možné je znovu požádat o navrácení se k úkolu a třeba o hlubší diskuzi. Měli byste zůstat v pozici, kdy respektujete jejich rozhodnutí, proto jim pouze doporučujte. Cílem ani tak není žáky kontrolovat, zdali činnost vykonávají správně, ale aby aktivitu dělali co možná nejvíce naplno podle jejich aktuálních možností. Cílem snahy by mělo být žáky v aktivitě podporovat, být jim k dispozici a zajímat se o ně. Měli byste se snažit i méně aktivní žáky podpořit v tom, aby se mohli rozhodnout jinak, pokud budou chtít, ale nesmíme zapomínat na to, že pracujeme s celou skupinou. Z časových důvodů je možné se neaktivním žákům dále nevěnovat a jejich rozhodnutí např. nepokračovat respektovat.

S žáky se budete při aktivitách postupně poznávat a při vzájemném setkávání budete budovat důvěru a tedy i bezpečí v daném prostoru a čase. Přesto, že vaše role jsou asymetrické (kariérový poradce a žák), hledejte v nich symetrii (člověk a člověk). Díky tomuto přístupu žáci dostanou šanci se svobodně rozhodovat. Pokud vnímáte, že to žáci pochopili, snažte se jim vysvětlit nosné prvky Vašeho vztahu – důvěra, zájem, respekt, upřímnost, samostatnost

Zdroj: Kolektiv autorů. Metodická příručka k tématu Člověk a svět práce. JCMM, z. s. p.o., 2020. ISBN: 978-80-907859-1-5