C-Game: hra s obsahem kariérového poradenství ve městě plném povolání

28. listopad 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Asociace výchovných poradců
C-Game: hra s obsahem kariérového poradenství ve městě plném povolání

Asociace výchovných poradců v úzké spolupráci se Střediskem podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu připravila a získala finanční prostředky na realizaci mezinárodního projektu programu ERASMUS+ (2019–1-CZ01-KA201–061204) s názvem C-Game: Hra kariérového poradenství ve městě plném povolání.

Hlavním výstupem projektu je vzdělávací hra pro žáky posledních ročníků základních škol s náplní kariérového poradenství. Během výstavby fiktivního města se žáci seznamují s různými povoláními, která by pro ně mohla být zajímavá a rozšiřují si povědomí o trhu práce. Pokud je hra hraná pod vedením učitele, výchovného nebo kariérového poradenství, vedoucího zájmového kroužku apod.  (dále jen „facilitátor“), je hra podnětem k přemýšlení o budoucí kariérové cestě žáků, se kterou souvisí volba studia po ukončení základní školy.

C-Game není v žádném případě nástrojem nahrazující kariérové ​​poradenství a konzultaci s kariérovým poradcem. Jediné, k čemu tato online hra má a bude sloužit je zábavnou formou prostřednictvím hry pomoci žákům uvědomit si svou profesní orientaci a ovlivnit tak jejich budoucí kariérové rozhodování.

Jak napovídá název projektu hra C-Game se odehrává ve virtuálním městě. Žáci budou postupně obsazují volná pracovní místa, plní různé mise, sbírají body ve formě narůstajícího počtu obyvatel města. Během hry žák dostává jednoduché otázky, ze kterých se postupně skládá jeho zájmový profil. Po shromáždění dostatečných informací o zájmu žáka mu systém nabídne k zamyšlení několik povolání odpovídající jeho dosud zjištěnému zájmovému profilu. Protože ve věku 12–14 let je většina dětí daleko od vážného přemýšlení o svém budoucím zaměstnání, všechny aktivity jsou v hravé formě.

C-Game je určena jak pro samostatné hraní doma, tak pro využití v hodinách posledních ročníků základních škol zaměřených na tematickou oblast Člověk a svět práce. Pro facilitátory je ve hře připraven „back office“, ve kterém může založit libovolný počet tříd, vložit žáky a systém automaticky každému žáku vygeneruje žákovský kód. S žákovským kódem je jednodušší vstup do hry a umožňuje facilitátorům sledovat průběh hry jednotlivých žáků.

C-Game je k dispozici v českém, anglickém, slovenském, bulharském a řeckém jazyce.

Webové stránky vzdělávací hry s náplní kariérového poradenství C-Game: http://play.c-game.eu.