CDI – rámec kariérového rozvoje a nový standard

25. září 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Helena Košťálová
CDI – rámec kariérového rozvoje a nový standard

Carreer Development Institute (CDI) je mezinárodně působící respektovaná instituce sdružující odborníky na kariérové poradenství ve Velké Británii a po celém světě. Její dlouhodobou snahou je nastavit standard kariérového poradenství, které reflektuje aktuální celospolečenské výzvy i individuální potřeby každého člověka.

CDI rámec je komplexní standard definující kompetence kariérového rozvoje v souvislostech a má sloužit profesionálům v oblasti kariérového rozvoje. Každý profesionál si díky tomuto rámci může kontrolovat, zda u svého klienta rozvíjí všechny potřebné kompetence rovnoměrně a dělá mu tak dobrou službu.

Koho by měl rámec CDI zajímat?

  • kariérové poradce a organizace poskytující kariérové poradenství
  • školy, vzdělávací organizace, zúčastněné státní instituce

Co pro kariérové poradce CDI znamená?

  • definice standardu kvality poskytování kariérového poradenství
  • kodex etických zásad, které by měl každý kariérový poradce dodržovat
  • definice kompetencí kariérového rozvoje, které by měl kariérový poradce u klienta rozvíjet

Co to jsou kompetence kariérového rozvoje?

Podpora kariérového rozvoje v 21. století zahrnuje mj. i tzv. kariérové vzdělávání – což je v podstatě učení lidí dovednostem, které potřebují ke spokojené kariéře (kompetence kariérového rozvoje). Autoři CDI modelu navazují na v ČR již známý Gatsby Benchmark a identifikují následující kompetence jako klíčové pro kariérový rozvoj, včetně podrobností, co by měl ideálně člověk umět:

Celé znění článku najdete na webu www.ekskurzy.cz.

 

Zdroj: https://ekskurzy.cz/cs