Cedefop: náš pohled na učení se mění

25. duben 2022
Aktuality
Autor/ka článku: Aneta Vencovská
Cedefop: náš pohled na učení se mění

Proč je třeba se ve světě potýkajícím se s onemocněním covid-19 zaměřit na interakci mezi pracovními místy, prací a učením, vysvětluje stručná zpráva Cedefopu.

Covid-19 a doporučované udržování sociálního odstupu nečekaně vpadly do probíhajících strukturálních změn, které s sebou přinesla čtvrtá průmyslová revoluce. A přestože uspokojování poptávky po dovednostech bylo na seznamu priorit zaměstnavatelů i tvůrců politik již dlouho, investice do lidských zdrojů v komplexnější podobě se začaly jevit jako stále naléhavější: s tím, jak evropské ekonomiky opět začínají nabírat na rychlosti, se znovu rozbíhá poptávka po talentech.

Zatímco svět hledá způsob, jak přejít do postpandemické reality, v mnoha evropských podnicích dochází k výrazným změnám. Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání) ve své stručné zprávě přináší pohled na to, jak tyto změny do budoucna ovlivní organizaci práce, vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a opatření upravující výkon zaměstnání a profesního vzdělávání.

Stručně

  • Nástroj Skills intelligence, kterým Cedefop disponuje, ukazuje na vysokou poptávku po pokročilých dovednostech v oblasti vědy a technologií, zejména po IT specialistech, inženýrech a výzkumných pracovnících (v roce 2020 tyto dovednosti poptával každý čtvrtý inzerát nabízející práci). Tento trend bude pokračovat až do roku 2030. Cedefop předpokládá, že do roku 2030 v důsledku stárnutí populace v Evropě vzroste zaměstnanost v odvětví zdravotnictví o více než 10 %. V roce 2020 poptávka po zdravotnických profesích kvůli pandemii vzrostla o 13 %.
  • V roce 2020 zaměstnavatelé požadovali pokročilejší digitální dovednosti než v roce 2019, ale také kladli větší důraz na dovednosti potřebné k přetváření podnikání a prodejních modelů.
  • Na vrcholu pandemie v dubnu 2020 mělo 70 % firem zavedená opatření umožňující práci na dálku všech nebo aspoň části svých zaměstnanců. Celkem 55 % dotázaných zaměstnavatelů očekává, že podíl zaměstnanců pracujících na dálku zůstane v ČR přibližně stejný po dobu dalších tří let, zatímco 14 % z nich  očekává další nárůst této formy práce.
  • Šetření evropských podniků z roku 2020 uvádí, že ve více než polovině dotazovaných podniků významný podíl (20–80 %) pracovních míst vyžaduje časté a  pravidelné vzdělávání a školení. Nejvyšší podíl podniků, ve kterých více než 80 % zaměstnanců potřebuje téměř nepřetržité vzdělávání, je ve Švédsku (28 %) a
    Finsku (25 %).
  • Pandemie má na podniky transformační dopad. Práce na dálku, rychlá digitalizace pracovních procesů a zaměstnanost vysoce kvalifikovaných pracovníků jsou na vzestupu.
  • Přibližně dvě třetiny dotázaných evropských podniků považují vzdělávání a školení za důležité a přikládají mu vyšší prioritu než pracovním činnostem  pracovní náplň a rozvrh jsou přizpůsobeny tak, aby mohlo probíhat vzdělávání.

Náš pohled na učení se mění (.pdf) na webu NPI 

 

Zdroj: Národní pedagogický institut ČR, www.npi.cz