Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje přeje úspěšný nový rok 2022

3. leden 2022
Aktuality
Autor/ka článku: Martina Němcová
Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje přeje úspěšný nový rok 2022

Děkujeme vám za dosavadní přízeň a spolupráci a těšíme se na setkávání s vámi na akcích, které pro vás v novém roce připravujeme.

Už 25. ledna se můžete těšit na vzdělávání v oblasti kariérového poradenství s vynikajícím lektorem Karlem Opravilem. Ve dnech 31. března a 21. dubna proběhne druhý běh školení k prevenci předčasných odchodů s lektorkami Vladimírou Šmídkovou a Martinou Němcovou. Pozvánky zveřejníme v dohledné době.

A jak proběhl rok 2021?

V březnu jsme zorganizovali první ze tří setkání platformy Sborovna na téma kariérové poradenství. Další setkání proběhlo v červnu a zatím poslední setkání se uskutečnilo v září. Diskutovala se témata jako potřeby školních kariérových poradců, kariérní portfolio nebo výstupy ze šetření profesní orientace žáků ZŠ a SŠ Zlínského kraje.

V červnu jsme se představili na konferenci Spojme se!, kterou organizovala Sociálně-pedagogická poradna Zlín, na setkání Výkonné rady Paktu zaměstnanosti Zlínského kraje a na Konferenci pro výchovné a kariérové poradce pořádané Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje. Jak Sociálně-pedagogická poradna, tak Krajská hospodářská komora ZK jsou našimi významnými partnery a my jim tímto děkujeme za dosavadní spolupráci.

V říjnu jsme zahájili první běh dvoudenního Školení k prevenci předčasných odchodů a také Přípravný kurz pro složení zkoušky profesní kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu.

V listopadu jsme se prezentovali na Veletrhu práce a vzdělávání, který byl určen pedagogickým pracovníkům, žákům, rodičům i odborné veřejnosti. Žáky jsme seznámili s naším Dotazníkem profesních zájmů, který je k dispozici zdarma na stránkách portálu Průvodce kariérou, pedagogické pracovníky s možností individuálních i skupinových konzultací.

K rozvoji kariérového poradenství jsme zorganizovali vzdělávací akci s lektorem Markem Pavlíkem. Tématem školení bylo hledání potenciálu u dětí, identifikace silných a slabých stránek a další techniky kariérového poradenství.

Naše specialistky Jana Galová a Věra Stojarová hovořily na téma kariérového poradenství na regionální stanici ČRo Zlín.

S přáním všeho dobrého do roku 2022
Tým CKP ZK

 

Činnost CKP je financována z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.