Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje vstupuje do Národního poradenského fóra

22. srpen 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová
Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje vstupuje do Národního poradenského fóra

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje bylo přijato do prestižního Národního poradenského fóra (NPF). Tohoto úspěchu dosáhl Zlínský kraj v rámci trvalého úsilí o zdokonalování školství a posilování propojení vzdělávání s pracovním trhem.

Členství v NPF je zásadním krokem v podpoře kvality kariérového poradenství a představuje významné uznání dlouhodobé práce Centra kariérového poradenství Zlínského kraje v této oblasti. Partnerství otevírá nové možnosti pro výměnu osvědčených postupů, přístup k nejnovějším poznatkům v oboru, a tím i možnost zdokonalit služby poskytované našim žákům, pedagogům a všem zájemcům o kariérové poradenství v Zlínském kraji.

„Jsme hrdí na to, že můžeme být součástí tak významné národní platformy. Členství v Národním poradenském fóru nám umožní ještě více rozvíjet naše služby a poskytnout našim občanům přístup ke špičkovým poradenským nástrojům. Je to potvrzení našeho odhodlání investovat do budoucnosti našeho regionu prostřednictvím vzdělávání a kariérového rozvoje,” říká radní Zlínského kraje zodpovědná za oblast školství a kultury Zuzana Fišerová.

Zlínský kraj se tímto krokem stává ještě více konkurenceschopným a připraveným na výzvy 21. století. Věříme, že spolupráce s Národním poradenským fórem přinese nové příležitosti nejen pro naše studenty a pedagogy a posílí tak celkovou kvalitu vzdělávání v regionu.

NPF je klíčovým uskupením subjektů působících v oblasti kariérového poradenství, které vzniklo v České republice v roce 2010 na základě rozhodnutí dvou ministerstev (MPSV a MŠMT). Toto sdružení působí jako poradní orgán obou rezortů pro oblast kariérového poradenství v celoživotní perspektivě. Jeho členskou základnu tvoří široké spektrum subjektů – od institucí státní správy, přes neziskové organizace až po vysoké školy a komerční subjekty. NPF pravidelně reaguje na klíčové otázky v oblasti kariérového poradenství v ČR a své cíle realizuje prostřednictvím členských organizací, pracovních skupin a projektových partnerství.

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje (dále jen „CKP“), poskytuje ucelený systém podpůrných aktivit všem pedagogickým pracovníkům, zejména školním kariérovým poradcům/poradkyním základních a středních škol ve Zlínském kraji. Cílem CKP je systematicky rozvíjet kompetence v oblasti kariérového poradenství a informovaného poradenství v oblasti prevence předčasných odchodů. Více informací najdete na portále Průvodce kariérou.