Centrum kariérového poradenství

13. leden 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová
Centrum kariérového poradenství

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje (dále jen „CKP“), poskytuje ucelený systém podpůrných aktivit všem pedagogickým pracovníkům, zejména školním kariérovým poradcům/poradkyním základních a středních škol ve Zlínském kraji. Cílem CKP je systematicky rozvíjet kompetence v oblasti kariérového poradenství a informovaného poradenství v oblasti prevence předčasných odchodů.

Centrum kariérového poradenství zajišťuje:

  • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství,
  • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence předčasných odchodů,
  • individuální konzultace pro školní kariérové poradce škol a další pedagogické pracovníky,
  • zpracování praktických materiálů a prezentací pro školní kariérové poradce Zlínského kraje,
  • metodická podpora v oblasti prevence předčasných odchodů a implementace nástroje Quo Vadis a metody Safe Arrival do škol.

Metodiky a podpůrné materiály pro školní kariérové poradce/poradkyně:

Průvodce pro (školní) kariérové poradce (metodická publikace, v přílohách další užitečné materiály)

Metodika Safe Arrival

Orientační roční plán kariérového poradce na střední škole

Harmonogram aktivit školních kariérových poradců a poradkyň

Podpora kariérového poradce v sociálně kritické roli

Jak na portfolia ve škole

Inspirace pro školní kariérové poradce – sborník pracovních listů, metodických postupů a aktivit pro práci s žáky ZŠ/SŠ(metodická publikace, pracovní listy pro žáky i poradce)

 

Šetření profesní orientace žáků posledních ročníků základních a středních škol:

Zájmy a koníčky jako hlavní důvod výběru střední školy a oboru

Podpora žáků při výběru oboru/povolání

Vliv rodiny na volbu školy nebo oboru

Podpora žáka při kariérovém rozhodování

Podpora žáka a důležitost informací v kariérovém rozhodování

Jak se mění vztah žáků ke studované škole a oboru

Jaký výdělek žáci očekávají?

Inspirace na základě šetření – Kariérové poradenství vs. finance

Kariérové poradenství vs. finance II. část

 

Šetření profesní orientace žáků (zip.)

 

Dotazník profesních zájmů:

Dotazník profesních zájmů

 

Přehled školních kariérových poradců ve Zlínském kraji:

Databáze školních kariérových poradců ve Zlínském kraji

Databáze odborných pracovníků pro potřeby ŠPP

 

Kontaktní osoba:

Ing. Marta Müllerová
J. A. Bati, budova 22, Zlín
tel. 731 555 195, 577 043 747
e-mail: ckp@zlinskykraj.cz

Významným partnerem projektu je Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, se kterou Centrum kariérového poradenství spolupracuje v oblasti síťování firem, komunikace se zaměstnavateli a při organizaci akcí pro veřejnost, které mají za cíl informovat o nabídce vzdělávání ve Zlínském kraji či možnostech uplatnění absolventů na trhu práce (Dny řemesel, Veletrhy práce a vzdělávání, Technické jarmarky).

—-

Centrum kariérového poradenství vzniklo v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje a jeho služby jsou poskytovány zdarma.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903