Centrum kariérového poradenství

3. prosinec 2019
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová
Centrum kariérového poradenství

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje (dále jen „CKP“), poskytuje od září 2018 ucelený systém podpůrných aktivit všem pedagogickým pracovníkům, zejména školním kariérovým poradcům/poradkyním základních a středních škol ve Zlínském kraji. Cílem CKP je systematicky rozvíjet kompetence v oblasti kariérového poradenství a informovaného poradenství v oblasti prevence předčasných odchodů.

Centrum kariérového poradenství zajišťuje:

  • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství,
  • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence předčasných odchodů,
  • individuální konzultace pro školní kariérové poradce škol a další pedagogické pracovníky,
  • zpracování praktických materiálů a prezentací pro školní kariérové poradce Zlínského kraje,
  • metodická podpora v oblasti prevence předčasných odchodů a implementace nástroje QUO VADIS a metody SAVE ARRIVAL do škol.

Kontaktní osoba:

Ing. Marta Müllerová
J. A. Bati, budova 22, Zlín
tel. 731 555 195, 577 043 747
e-mail: ckp@kr-zlinsky.cz

Významným partnerem projektu je Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, se kterou Centrum kariérového poradenství spolupracuje v oblasti síťování firem, komunikace se zaměstnavateli a při organizaci akcí pro veřejnost, které mají za cíl informovat o nabídce vzdělávání ve Zlínském kraji či možnostech uplatnění absolventů na trhu práce (Dny řemesel, Veletrhy práce a vzdělávání, Technické jarmarky).

—-

Centrum kariérového poradenství vzniklo v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje a jeho služby jsou poskytovány zdarma.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903