Centrum kariérového poradenství

3. prosinec 2019
Aktuality
Autor článku: Jana Galová
Centrum kariérového poradenství

Srdečně Vás vítáme na webových stránkách Průvodce kariérou, jehož obsahovým garantem je Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje (CKP). Centrum od září 2018 poskytuje ucelený systém podpůrných aktivit všem pedagogickým pracovníkům (zejména školním kariérovým poradcům/poradkyním) základních a středních škol ve Zlínském kraji. Naším cílem je systematicky rozvíjet jejich kompetence v oblasti kariérového poradenství.

Centrum kariérového poradenství zajišťuje:

  • akreditované vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství,
  • diskuzní platformy na aktuální témata kariérového poradenství,
  • individuální konzultace pro školní kariérové poradce škol a další pedagogické pracovníky,
  • zpracování nové metodiky práce pro školní kariérové poradce Zlínského kraje,
  • obsahovou náplň webu Průvodce kariérou, včetně online diagnostického nástroje Dotazník profesních zájmů.

Termín individuální konzultace je možné dohodnout na tel. 731 555 053, 577 043 743, e-mail: ckp@kr-zlinsky.cz. Adresa: J. A. Bati, budova 22, Zlín.

Významným partnerem projektu je Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, se kterou Centrum kariérového poradenství spolupracuje v oblasti síťování firem, komunikace se zaměstnavateli a při organizaci akcí pro veřejnost, které mají za cíl informovat o nabídce vzdělávání ve Zlínském kraji či možnostech uplatnění absolventů na trhu práce (Dny řemesel, Veletrhy práce a vzdělávání, Technické jarmarky).

—-

Centrum kariérového poradenství vzniklo v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje a jeho služby jsou poskytovány zdarma.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497