Česko je první v Evropě – v diskriminaci starších zaměstnanců

14. listopad 2022
Aktuality
Autor/ka článku: Monika Smékalová
Česko je první v Evropě – v diskriminaci starších zaměstnanců

Firmy často podceňují zkušenosti pracovníků nad padesát let. Je potřeba vytvářet takové podmínky pro firmy, aby zaměstnávaly i tuto skupinu lidí.

Firmy často podceňují zkušenosti pracovníků nad padesát let. Naopak se obávají jejich horší schopnosti učit se digitálním technologiím nebo nižšího pracovního tempa.

I když se v Česku s nastupující ekonomickou krizí mluví o propouštění a nezaměstnanosti, řada podniků, především těch technicky zaměřených, se stále potýká s nedostatkem pracovníků. Ani tento dlouhodobý stav přitom „české firmy“ nenaučil využívat rodinné stříbro v podobě zkušených pracovníků v předdůchodovém věku. „Zaměstnávání pracovníků nad 50 let je stále problém a tato skupina tvoří třetinu všech nezaměstnaných. Mnoho z nich má problém sehnat zaměstnání, přestože o něj stojí. Současná situace na trhu práce, který se potýká s nedostatkem zaměstnanců, jejich situaci nijak výrazně nezlepšila. Je fakt, že i zaměstnanci nad 50 let se dostávají do hledáčku firem zvláště v nedostatkových oborech, ale nejde o výrazná čísla. Přitom tito lidé mohou zaměstnavatelům mnoho nabídnout,“ vysvětluje Kamila Čubanová, která se ve společnosti Byznys pro společnost věnuje oblasti diverzity.

Vzhledem ke stárnutí populace přitom není zaměstnávání lidí nad padesát let okrajovým tématem. „Narůstající počet starších pracovníků se stává významným socioekonomickým tématem, které do budoucna nabude na důležitosti. Česká republika drží pomyslné žezlo v nejvyšší míře diskriminace lidí v předdůchodovém věku ve srovnání se zbytkem Evropské unie,“ zmínila Kamila Čubanová. Zároveň zmínila, že právě firmy zapojené v platformě Byznys pro společnost jsou příkladem ostatním a dávají příležitost i zaměstnancům starším.

Celý text najdete v článku Česko je první v Evropě – v diskriminaci starších zaměstnanců na webu EPALE.

 

Zdroj: EPALE, https://epale.ec.europa.eu/cs