Cesta životem kariérového poradce

4. leden 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Libuše Tomanová
Cesta životem kariérového poradce

V tomto článku se společně zamyslíme nad vaší profesní cestou. Jako pomocnou metaforu si můžeme vzít vývoj cesty života a tu připodobnit k cestě kariérového poradce. Každé vývojové stádium má své hlavní úkoly, rituály, může docházet i k vývojovým krizím.

Než se pustíme do popisu jednotlivých životních období, zkuste se zamyslet nad těmito otázkami:

  • Co znamená a jak vypadá vývoj kariérového poradce?
  • S čím jste se ve svém vývoji setkali vy?
  • Máte představu, jak bude další vývoj vypadat?
  • Podle čeho určíte, v jakém období se nacházíte?

1. Těhotenství, porod

Životní cesta začíná početím. Jak se zrodila či počala myšlenka na to stát se kariérovým poradcem? Jak vypadalo vaše těhotenství? Co byste označili za porod? Jak vypadají a kdo jsou vaši poradenští rodiče? Jak vypadalo vaše přivítání do světa kariérního poradenství?

Novorozenec, kojenec

Jak dlouho trvalo vaše novorozenecké a kojenecké období a jste schopni tato období rozlišit?

První rok, první slova, první krok

Jak vypadala vaše první poradenská slova (intervence) a kroky (poradenské aktivity). Kdo vám byl oporou?

Na vlastních nohou (1-3 roky)

Nástup do školky jako paralela vlastní poradenské praxe. Při myšlení v představách se objevuje známy AHA-zážitek při náhlém vhledu do situace. Kdy jste aha zážitek sami jako kariérní poradci zažili naposledy? Jak vypadá a jak se projevuje období vzdoru u kariérního pracovníka? Zažili jste ho? Hlavním tématem tohoto období je výchova k samostatnosti. V čem jste jako kariéroví poradci samostatní? V jakém řádu (kontextu) jste se naučili fungovat.

Kouzelný svět předškoláka (3-6 let)

Živost, odvaha, fantazie. Období socializace. Dosahování rovnováhy mezi soupeřením a spoluprací. Rozšiřuje se repertoár her (poradenských technik?), kreseb – nejpřirozenější vyjadřovací prostředek a období pohádek – dobře to dopadne. Schopnost cítit vinu, vědomí a svědomí a regulovat vlastní jednání. Jaké techniky jako kariérový poradce jste nabyli? Které jsou pro vás nejpřirozenější? Jaké dobré konce zažíváte? Jak máte nastavenou etiku ve své profesi?

Střízlivý realista (6-11 let – mladší školní věk)

Klidné, nebouřlivé a šťastné období. Solidarita x soutěživost – výše, dále, obratněji, rychleji, chytřeji… Prostá záliba ve vykonávané činnosti, zdravé sebevědomí. Jak souvisí s vaší profesní identitou?

Pubescence (11-15 let)

Nová integrace osobnosti. První láska. Jak vypadá kariérní poradce v pubertě? Stoupá sebekontrola, ubývá citové bezprostřednosti jako důsledek reflexe. Přijetí sám sebe. Jak se projevuje u kariérního poradce? Revolta – vůči čemu u a komu?

Adolescence – čas dospívání (15-20 let)

Utváření identity, vědomí vlastní jedinečnosti. Do jisté míry probíhá celý život.

Co jako kariérový poradce umím, dokážu?
Jaká je má identita kariérového poradce? Kdo jsem? Kam patřím? K čemu směřuji?
Zažili jste jako kariéroví poradci nějaké rituály? Používáte nějaké rituály? Jak proběhly/probíhají?

Zlatá léta (20-30 let)

Naděje, plány, sebejistota. Dosažení samostatnosti při řešení úkolů. Plná zralost tělesná i psychická, nabyté zkušenosti zakončené profesionalizací. Volnost myšlení, zpracování traumatických konfliktů, disciplína. Intimita navazující na identitu.

Výběr partnera, uzavření manželství (práce/zaměstnání). Podobně jako u partnera i v práci hledáme ideál s cílem „budeme spolu šťastně až do smrti“. Následné adaptační stadium, kdy se učíme spolu žít.

Rozvod. Co znamená rozvod v roli kariérního poradce. Co nebo koho opouštíme nebo jsme opuštěni.

Životní poledne (30-40 let)

Období stability na vrcholu. Jak se projevuje krize středního věku ve vývoji kariérového poradce? Jak vypadala vaše krize, pokud jste si jí už prošli? Co vám krize přinesla? Kolik jste jich v profesi kariérového poradce zažili?

Do tohoto období patří otázky jako: Jsem na dobré cestě? Dělám dobře svou věc? Nespoléhám se příliš na rutinu? Nezpohodlněl jsem? Co chci? Čemu věřím?

Teď je čas vše změnit.

Druhý dech (40-50 let)

Po krizi přichází uvolnění, může nastat tzv. 2. krize manželství. Objevuje se syndrom prázdného hnízda. Sendvičová generace. Nacházíme ji i ve vývoji kariérového poradce? Jak vypadá?

Jaké je to po 50? (50-60 let)

Dochází k úbytku tělesných i duševních sil. Období menopauzy.

Jaký mám na sebe vnitřní nárok jako na kariérového poradce? (Nacházení nových, uspokojujících činností, na které ještě stačíme.)

Přidat léta životu (po 60)

Individuální rozdíly jsou velmi významné. Aktivní geronti žijí déle.

Odchod do důchodu. Jak vypadá kariérový poradce v důchodu? Jak vypadá stáří kariérového poradce? Kde si řeknete – už jsem jako kariérový poradce starý? Na základě čeho lze takto usuzovat? A je tato úvaha vůbec relevantní? Jsou znaky poradenského stáří jiné, než obecně platné pro člověka?

Se stářím se často mění osobnost. Co s tím lze dělat? Lze to nějak v kariérním poradenství využít?

Soužití s mladší generací.

Jak vypadá poradenské stáří?

Nakonec o smrti

Strach ze smrti a konfrontace se smrtí patří mezi jedno z nejzákladnějších lidských témat. Kdy přichází a jak se ohlašuje smrt kariérového poradce?

Každé životní období (profesní etapa), přináší něco nového, kvůli čemu stojí za to, aby si jím člověk prošel.

(Inspirováno příspěvkem supervizní konference Mgr. Bohumily Kalouskové)