Co mají společného úspěšné firmy a dobré školy? Smysl a podstatu

27. leden 2020
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jitka Mašatová
Co mají společného úspěšné firmy a dobré školy? Smysl a podstatu

Úspěšné firmy se od těch neúspěšných zásadně odlišují. Nejen finančními výsledky, ale celkovým nastavením, všemi aspekty firemní kultury. A všechny tyto aspekty (překvapivě?) najdeme i v kvalitních školách. Které to jsou? Máme pro vás krátký návod.

Říkáte si, co asi tak mohou mít školy a firmy společného, když školám jde o vzdělávání a výchovu budoucích dospělých, kdežto firmám o zisk? Víc, než si myslíte. Níže to nejpodstatnější.

Pracují s potenciálem

Úspěšné firmy totiž vědí, že nevyužít potenciál svých zaměstnanců na maximum je věčná škoda. Systematicky proto zkoumají talenty pracovníků, jejich silné stránky a snaží se je vytěžit. V ideálním případě i skládají pracovní týmy tak, aby se talenty pracovníků v nich navzájem doplňovaly.

Dobré školy také pracují s potenciálem svých žáků. Také na maximum. Dávají dětem přiměřeně náročné úkoly, aby se patřičně (individuálně) posouvaly v rámci svých možností, podporují je v jejich talentech a zájmech.

Základem je vnitřní motivace

Je velký rozdíl mezi zaměstnancem spokojeným a zaměstnancem angažovaným. Spokojený může být třeba úředník, který se v práci moc nepředře a jemuž v kantýně dobře vaří. Angažovaný zaměstnanec je něco řádově jiného. Na angažovaného zaměstnance vnější motivace nefunguje. Funguje na něj pouze vytvoření prostředí, ve kterém může realizovat své myšlenky a vize. Myšlenky a vize, kterým věří.

Chcete jeden příklad za všechny? Úspěšné firmy mají zaměstnance, kteří, když narazí na problém, se neptají, kdo za něj může, v čí formální zodpovědnosti je, ale začnou prostě problém řešit. A vyřeší ho. Protože je zajímá podstata. Nedovedou si představit, že by alibisticky přehazovali úkoly nebo zodpovědnost na ostatní. Ptáte se proč? Jak je to možné? Protože berou cíle firmy za své vlastní, jsou s nimi ztotožněni. Protože jim cíle firmy dávají smysl. A taky proto, že firma se k nim chová s respektem, jako k tomu nejcennějšímu, co má.

Dávno překonaným konceptem jsou vnější motivátory, jako finanční odměna nebo bonusy. Přiměřená finanční odměna je totiž pouze nutnou, nikoli postačující podmínkou k angažovanosti v práci. Zjednodušeně řečeno, kvůli financím, pokud nejsou extrémně podhodnocené, perspektivní zaměstnanci z firem neodcházejí. Odcházejí v zásadě ze tří důvodů: kvůli mezilidským vztahům, kvůli nemožnosti uplatnění svých nápadů a kvůli neschopným šéfům.

Úvaha ve školách je obdobná: je principiální rozdíl, jestli se dítě učí kvůli vnějším motivátorům, nebo jestli se škole podaří udržet a podpořit jeho vnitřní motivaci, dětskou touhu po vzdělání. V tom případě se totiž pak učí kvůli sobě. Rozdíly jsou obrovské. V nadšení pro práci i ve finálním výsledku, tj. dlouhodobém pochopení a zapamatování všeho důležitého.

Umějí pracovat s chybou

Dobré firmy totiž vědí, že chyby se v inovativním prostředí nutně stávají (a bez inovativnosti dobrá firma vůbec nemůže existovat). Oceňují, pokud se nápad povede, a nebuzerují, pokud ne.


Kvalitní školy berou chybu jako vzkaz, na čem je potřeba ještě zapracovat
, a jako příležitost ke zvýšení efektivity učebního procesu. Učení se z chyb je totiž jedním z nejlepších způsobů učení se vůbec.Zároveň mají vybudované efektivní mechanismy pro učení se z chyb. Tím pádem je neopakují. A také neustále reflektují – co se povedlo, co nepovedlo, co zafungovalo a co ne, proč ne, jaké byly příčiny. Tj. pracují s efektivní zpětnou vazbou.

Pečují o mezilidské vztahy, základem je respekt

Úspěšná firma dbá o své zaměstnance, zajímá ji, jak se v práci cítí, chce, aby mezilidské vztahy fungovaly. Dobrá škola ví, proč řídí sociální vztahy mezi dětmi právě tím způsobem, který používá.

Není to tak, že v úspěšných firmách a dobrých školách jsou všichni neustále jen sluníčkově pozitivní. Je to tak, že se v prvé řadě starají o to, aby vztahy byly zdravé. Pokud jsou i přátelské, je to příjemný bonus navíc.

Uplatňují demokratické principy (všude, kde je to možné)

Úspěšná firma bere v úvahu názory všech zaměstnanců. Podporuje je v tom, aby své názory vyjadřovali, aby přicházeli s novými nápady, aby byli inovativní. Dávno už totiž ví, že direktivní způsob řízení dává mnohem horší výsledky. Každý autokrat, i když osvícený, je totiž omylný.

Dobré školy také dávají žákům možnost podílet se na jejich chodu. Ať už je to hlasování ve školním parlamentu, navrhování nových pravidel, nebo možnost vyjádřit svůj názor. Což ve finále znamená, že žáci „svá“ pravidla přirozeně respektují, nesrovnatelně více, než když jsou nastavena bez jejich účasti.

Kardinální otázka PROČ

Úspěšné firmy si neustále kladou otázku PROČ. A znají na ni odpověď. Ve všech fázích výrobního procesu, v každém rozhodovacím momentu. Otázka PROČ je klíčová. Abyste byli opravdu úspěšní, musíte znát odpověď na otázku, PROČ by zákazníci měli chtít právě váš produkt a žádný jiný. Jedině tak vybudujete opravdu úspěšný byznys s dlouhodobě loajálními zákazníky. Když znáte odpověď na tuto otázku, ostatní přijde samo: víte, jakou marketingovou strategii použít, jaké prodejní kanály zvolit, jak by měla působit reklama, jak by se firma měla k zákazníkům chovat, jak by se měli chovat zaměstnanci k sobě navzájem.

Dobrá škola ví, PROČ učí to, co učí. Nekopíruje slepě to, co se učilo vždycky. Má koncepci (tzv. Školní vzdělávací program), která není vytvořena metodou copy-paste z Rámcového vzdělávacího programu, protože ten, jak název napovídá, tvoří pouze rámec, ve kterém se každá škola může pohybovat dle vlastního uvážení. Dobrá škola dokáže jasně zodpovědět, PROČ učí danou konkrétní látku, k čemu jejím žákům bude. A nespokojí se s univerzálním vysvětlením, že zrovna tato látka patří k základům všeobecné vzdělanosti. Zároveň však neomezuje výuku na oblasti, které se dětem budou hodit pouze prakticky, protože vzdělávání by mělo děti nejen připravit na praktický život, ale mělo by i kultivovat, mít přesah. Přesah do historie, identity, hodnot.

To, co všechny aspekty zásadně spojuje, je společný cíl. Slůvko „společný“ je přitom klíčové. Všichni zúčastnění jdou společně za společným cílem, kterému věří, s nímž se ztotožňují a který považují za svůj. Jednoduché, že?

Zdroj: Perpetuum, www.perpetuum.cz