Co žáci a studenti očekávají od kariérového poradenství

29. duben 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová
Co žáci a studenti očekávají od kariérového poradenství

Výzkumná sonda vznikla v rámci projektu „Follow your way“ v programu Erasmus +. Cílem projektu bylo rozvíjet mezisektorovou spolupráci na úrovni národní a mezinárodní spolupráce v oblasti kariérového poradenství. Mezi čtyřmi zúčastněnými evropskými zeměmi proběhla analýza potřeb kariérových poradců, klientů, výměna dobré praxe.

Získaná data budou sloužit jako podklad ke tvorbě mezinárodního vzdělávacího kurzu. Více se o výsledcích průzkumu dočtete ve zprávě Co žáci a studenti očekávají od kariérového poradenství?.

 

Zdroj: Euroguidance, www.euroguidance.cz