Čtvrtá průmyslová revoluce a koronavirová pandemie mění svět

12. květen 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Čtvrtá průmyslová revoluce a koronavirová pandemie mění svět

Na změny probíhající v důsledku uplatnění nejmodernějších technologií je třeba dívat se v širších dějinných souvislostech a je nutné předpokládat závažné dlouhodobé důsledky.

Čtvrtá průmyslová revoluce přináší mnoho nadějí, ale i nejistot. Bude se měnit povaha práce a pracovněprávních vztahů. Budou se měnit role státu a obcí. Budou se uplatňovat nové životní trajektorie, například bude nezbytné změnit pojetí nezaměstnanosti a chápat ji jako období přípravy na nové povolání a chránit dosažený sociální status. To vyvolá zcela nové požadavky na sociální systém i na vzdělání. Je nutné předpokládat růst sociální polarizace a rizik s ní spojených. Závislost na moderních technologiích vytváří i nové výzvy a nebezpečí. Koronavirová pandemie se v daném kontextu projevuje diferencovaně jako brzda i jako akcelerant.

O sociálně politických dopadech 4. průmyslové revoluce si můžete přečíst v časopise Fórum sociální politiky (pdf).

 

Zdroj: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, www.vupsv.cz