Cyklus webinářů pro kariérové poradce/poradkyně

21. duben 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Cyklus webinářů pro kariérové poradce/poradkyně

Lucie Václavková zve na webináře na podporu kariérového poradenství, které se uskuteční od května do října 2023. Tématem bude hledání práce, kariérní portfolio, sebeprezentace, LinkedIn, tipy pro multipotenciály, role komunit v kariérovém rozvoji, on-line aktivity jako příležitost pro osobní i kariérový rozvoj u žáků a studentů.

Více informací najdete na webu Lucie Václavkové.