Další vzdělávání i pro kariérové poradce

13. říjen 2020
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Kateřina Hašková
Další vzdělávání i pro kariérové poradce

Další vzdělávání je pro kariérové poradce jedním z nástrojů, jak rozvíjet kvalitu své práce. Závazek celoživotního vzdělávání je součástí některých etických kodexů pro kariérové poradce (např. IAEVG) či standardů kvality (např. ZKPKR). V dnešní době mají kariéroví poradci poměrně širokou nabídku vzdělávacích akcí, které mohou pro svůj rozvoj využít; ať už jde o krátkodobé či dlouhodobější kurzy, publikace, konference nebo diskuzní skupiny na sociálních sítích. Bezesporu velkou příležitost pro vzdělávání přináší online prostředí, které umožňuje snadné využití také řady zahraničních zdrojů – rozcestníkem k těmto zdrojům může být pro poradce evropská síť Euroguidance a její čeká pobočka při Domě zahraniční spolupráce.

Široká škála možností pro další vzdělávání se nabízí nám i našim studentům v rámci tzv. MOOC (massive open online course), které nabízí všeobecný či podrobnější pohled do téměř všech oborů. Přehled těchto zdrojů v češtině i dalších jazycích vznikl v rámci činnosti portálu Mimoškolu.cz. Přidanou hodnotou těchto kurzů jsou kromě odborných informací a zdrojů diskuzní skupiny, ve kterých “spolužáci” z různých zemí sdílí různé názory a perspektivy na konkrétní témata.

Výzvou může být se v této široké nabídce zorientovat, reálně zhodnotit vlastní časové možnosti i dopřát si prostor a čas pro vlastní vzdělávání. Obdobně důležitá je i reflexe vzdělávání: Co si z něj odnáším? Co a jak využiji ve své praxi? Jak získané vědomosti a kompetence zapadají do mých kariérních plánů či jak je proměňují?

I přes záplavu kurzů a vzdělávacích příležitostí bychom neměli přehlížet učební potenciál běžných životních situací, jež před nás mnohdy kladou výzvy, které nás mohou posouvat na osobní i profesní rovině. Schopnost zhodnotit a pojmenovat výsledky učení i těchto neformálních situací je pro kariérové poradce obzvláště důležitá.

Více o dalším vzdělávání najdete také v článku Vzdělávání v dospělosti.