Databáze školních kariérových poradců ve Zlínském kraji

27. červenec 2020
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Databáze školních kariérových poradců ve Zlínském kraji

Databáze školních kariérových poradců vznikla v Centru kariérového poradenství jako součást podpory škol a školních kariérových poradců na základních a středních školách ve Zlínském kraji.

Databázi naleznete v souboru ke stažení níže.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Soubory ke stažení