Digitalizace, automatizace, Green Deal, udržitelnost – nové výzvy pro trh práce

20. červen 2022
Aktuality
Autor/ka článku: Olga Šišková
Digitalizace, automatizace, Green Deal, udržitelnost – nové výzvy pro trh práce

Kariéroví i výchovní poradci ze škol, pedagogové, zaměstnavatelé i širší odborná veřejnost se sešli ve středu 15. června 2022 na konferenci, jejímž cílem bylo upozornit na rychlý vývoj technologií a měnící se požadavky zaměstnavatelů na znalosti a dovednosti žáků a studentů.

Nabitý program byl zaměřený na využití moderních technologií v průmyslu i jinde, na aktuální trendy nebo predikování vývoje regionálního trhu práce i na možnosti, jak přenést požadavky trhu práce do vzdělávání. Účastníci měli možnost seznámit se s firmami, které se zaměřují na dopravní technologie, chytrá města, autonomní řízení či e-mobilitu. Vystoupili zde i zástupci škol, které reagují na současný vývoj novými obory vzdělávání nebo inovativními způsoby výuky či kariérového poradenství.

Vize průmyslu 5.0, využití technologií a téma kybernetické bezpečnosti stejně jako možnosti studia na Fakultě aplikované informatiky UTB představil Roman Jašek. O aktuální situaci na trhu práce informovala ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR ve Zlíně Miriam Majdyšová. Součástí programu byla i prezentace výstupů projektů EU. Model model predikcí trhu práce projektu Kompas představila Michaela Sedláčková (Institut Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, z.ú.) a kompetenční pyramidy projektu Kompetence 4.0 Lucie Janošová (TREXIMA, spol. s r.o.). Lucia Šiřinová ze společnosti Czechitas z.s. upozornila na možnosti uplatnění dívek a žen v IT a Kateřina Hašková z Centra kariérového poradenství Zlínského kraje objasnila, v čem spočívá udržitelné kariérové poradenství.

V odpolední části se představily firmy, které se zabývají novými technologiemi. Inovativní trendy v dopravě a systémy tzv. chytrých měst prezentoval Jaroslav Dolanský z firmy CROSS Zlín, a.s., a Zuzana Milotová představila zlínskou pobočku firmy ZF Engineering Plzeň, s.r.o., která se zabývá vývojem software, e-mobilitou a autonomním řízením. Závěr programu byl věnován příkladům přenosu nových trendů do praxe na středních školách. O zkušenosti s modernizací výuky informatiky se podělil Michal Mikláš z Gymnázia a Jazykové školy s právem státní zkoušky Zlín. Nové studijní obory s vazbou na současné trendy představili zástupci středních odborných škol. Jiří Špička ze Střední školy – Centra odborné přípravy technické Kroměříž obor „Autotronik“ a Radomil Hanulík ze Střední průmyslové školy v Otrokovicích obor „Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení“ .

Prezentace řečníků/řečnic najdete na webu pořadatele.

Konferenci pořádala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje jako součást projektu IKAP II (Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903), který je spolufinancován EU prostřednictvím OP VVV. Program moderoval Zdeněk Julina.