Digitální dovednosti v éře umělé inteligence

19. únor 2024
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Monika Smékalová
Digitální dovednosti v éře umělé inteligence

Umělá inteligence mění způsob, jakým se lidé učí, pracují a žijí. Tato transformace je spojena s riziky i příležitostmi.

Ještě před několika desetiletími byla představa strojů, které by dokázaly napodobit lidskou inteligenci a plnit složité úkoly, vyhrazena spíše pro science fiction. Nicméně dnes se nacházíme uprostřed technologické revoluce, jejímž motorem je umělá inteligence (AI). Ve skutečnosti je nyní umělá inteligence realitou, která může mít zásadní dopad na průmyslová odvětví, proměnit pracovní trhy a nově definovat dovednosti potřebné k úspěchu v digitálním věku.

Jak zaznělo na World Economic Forum (2023), otázka se netýká pouze pracovních míst, která budou umělou inteligencí zrušena, ale také pracovních míst, která budou vytvořena. Umělou inteligencí zde označujeme širokou oblast informatiky, která se zabývá vytvářením inteligentních strojů schopných vykonávat složité úkoly, které obvykle vyžadují lidskou inteligenci (tj. téměř vše od jednoduchých algoritmů až po systémy strojového a hlubokého učení). Přesněji řečeno, umělá inteligence dokáže provádět širokou škálu úkolů, od rozpoznávání obrazů až po rozhodování na základě dat, a dokáže se učit a přizpůsobovat novým informacím.

AI na trhu práce

Využívání algoritmů a inteligentních strojů se stále více začleňuje do našeho každodenního života a digitální dovednosti mají zásadní význam pro přizpůsobení se a růst na trhu práce.

Analýza World Economic Forum upozornila na úkoly a povolání s největším potenciálem automatizace. V návaznosti na to je jednou z hlavních obav v souvislosti s umělou inteligencí a možnostmi na trhu práce ztráta pracovních míst. Nejvíce ohrožena jsou pracovní místa založená na opakujících se úkolech a standardizovaných postupech (např. zaznamenávání a správa informací) s omezenou vztahovou nebo specializovanou složkou. Umělá inteligence již prokázala poměrně vysokou úroveň způsobilosti při plnění těchto úkolů.

Kromě toho lze umělou inteligenci vnímat také jako nástroj, který může potenciálně pomoci s mnoha úkoly, které musí profesionálové vykonávat při své každodenní činnosti. Jako příklad uveďme, že AI může mít obrovský význam pro analýzu dat a prognózování v oborech, jako jsou finance a marketing, kde je schopnost rychle zpracovávat obrovské množství dat výhodou. Umělá inteligence by mohla být také užitečným nástrojem ve zdravotnictví, kde by pomohla s lékařskými diagnózami, doporučeními pro léčbu, klinickými postupy a biomedicínskými aplikacemi (Yu et al. 2018). Totéž platí ve vzdělávání, kde může AI zlepšit výuku ovlivněním výukových postupů a spolupráce učitelů a prostřednictvím inovativních procesů týkajících se začlenění technologií do života studentů (Roll & Wylie 2016).

Umělá inteligence by také mohla mít významný dopad na rozvoj pracovních míst v několika oborech tím, že zavede prvek interakce mezi lidmi a stroji. Podle zprávy Future of Jobs Report (World Economic Forum 2023b), v příštích pěti letech se více než 75 % společností pokusí zavést technologie související s velkými daty, cloud computingem a funkcemi umělé inteligence. Rozvoj těchto nových technologií nepochybně změní charakter trhu práce, ale konečný výsledek nemusí nutně znamenat méně pracovních míst. Světové ekonomické fórum (2023a) identifikovalo nejméně čtyři skupiny nově vznikajících pracovních pozic, které by mohly být pozitivně ovlivněny rozvojem umělé inteligence:

  • Modely AI a prompt inženýry;
  • tvůrci obsahu AI;
  • kurátoři a školitelé dat;
  • odborníci na etiku a správu.

Je třeba dodat, že dovednosti související s umělou inteligencí mohou být silným zdrojem ve veřejném sektoru, protože digitální transformace je proces, který se týká i veřejné správy; mohla by tedy vzrůst poptávka po odbornících, kteří dokáží kombinovat znalosti digitálního světa s dovednostmi v sociálně-organizační a politicko-administrativní oblasti.

Zatím jsme mluvili o budoucnosti, ale jaká je současná situace? Kolik je v současné době v západních zemích volných pracovních míst? A jak se připravit na budoucnost? Více de dozvíte v článku Digitální dovednosti v éře umělé inteligence na webu EPALE.

 

Zdroj: EPALE Česká republika, www.epale.cz