Digitální, zelenější a odolnější

12. říjen 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Aneta Vencovská
Digitální, zelenější a odolnější

Publikace Cedefopu dává nahlédnout do budoucího vývoje dovedností v Evropské unii.

Megatrendy jako automatizace, ekologizace a stárnutí populace přetvářejí spolu s pandemií koronaviru evropský trh práce. Prognózy vývoje dovedností, které poskytují dlouhodobý pohled na změny  v oblasti dovedností a pracovních míst, mohou být přínosem při rozhodování tvůrců politik, odborníků a sociálních partnerů.

Poznatků ze zmiňovaných prognóz mohou využít profesionálové i jednotlivci při rozhodování o vzdělávání a kariéře. V době rychlých změn jsou užitečným nástrojem k objasnění dopadu megatrendů scénáře. Klíčová zjištění vyplývající ze scénářů souvisejících s covidem-19, automatizací a Zelenou dohodou pro Evropu představuje Cedefop ve stručné publikaci Digital, greener and more resilient na webu Cedefop.europa.eu. Scénáře mají podnítit úvahy o trendech na trhu práce do roku 2030 a podporovat tvorbu politik založenou na důkazech v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, dovedností a souvisejících oblastí.

 

Zdroj: NÚV, www.nuv.cz