Education by the way – manuál pro vzdělávací aktivisty pracující s lidmi s nízkými kompetencemi

9. srpen 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Asociace odborníků v andragogice ČR
Education by the way – manuál pro vzdělávací aktivisty pracující s lidmi s nízkými kompetencemi

Asociace odborníků v andragogice ČR vydala příručku Education by the way – manuál pro vzdělávací aktivisty pracující s lidmi s nízkými kompetencemi.

Příručka byla připravena profesionálními pedagogy a aktivisty pro vzdělávání dospělých. Obsahuje nový soubor přístupů a metod zaměřených na využití všech příležitostí k poskytnutí nových schopností pro dospělé, zejména pro osoby s nízkou kvalifikací, které

  • se rozhodly něco změnit,
  • se spíše vyhýbají tradičním metodám školení,
  • mají nízkou motivaci ke vzdělávání,
  • se potýkají s problémy, aby nalezli své místo v každodenním životě, v práci nebo vzdělávání,
  • chtějí zlepšit kvalitu svého života.

Manuál je určen pro školitele, pedagogy a sociální aktivisty a poskytuje návod, jak vytvořit vzdělávací proces pro skupiny, které vyjadřují averzi k typickému formálnímu vzdělávání. Manuál podporuje nové formy mimoškolního vzdělávání dospělých, zejména zohledněním inkluzivního vzdělávání zaměřeného na osoby s nízkými kompetencemi, a může pomoci:

  • informovat lidi o nutnosti celoživotního vzdělávání,
  • změnit způsob, jak učení vnímají,
  • reagovat na potřeby dospělých s nízkými kompetencemi v reálných situacích a podporovat je při získávání různých druhů základních dovedností,
  • posílit motivaci dospělých a pozitivní přístup k učení.

Příručka je k dispozici ve formátu .pdf na webu EPALE.

 

Zdroj: EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe, https://epale.ec.europa.eu/cs