Efektivní poradenství ve škole

4. září 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Centrum kariérového poradenství
Efektivní poradenství ve škole

Co dělat, abychom ve školách poskytovali kvalitní a efektivní poradenství? Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje organizuje dne 26. 9. 2023 vzdělávání na téma Efektivní poradenství ve škole s využitím psychologického přístupu transakční analýzy.

Tématu se dlouhodobě věnuje Mgr. David Kryštof, Ph.D., PCC, který je pedagogem a specialistou v oblasti transakční analýzy. Zaměří se na využitelnost tohoto psychologického přístupu při intervenci se žáky, komunikaci s rodiči i na nastavení spolupráce ve škole.

Přihlášení je možné přes odkaze na Forms.office.com,  nebo přes odkaz v pozvánce, nejpozději do 18. 9. 2023. V případě naplnění kapacity může být přihlašování ukončeno dříve, více pozvánka.

Vzdělávání je určeno jak pro pedagogické pracovníky, tak pro kariérové a výchovné poradce i pro vedoucí pracovníky ve školství na území kraje.

Vzdělávání je realizováno z projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.