Euroguidance obdržela ocenění za pozitivní dopad na rozvoj kompetencí kariérových poradců

6. listopad 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Euroguidance
Euroguidance obdržela ocenění za pozitivní dopad na rozvoj kompetencí kariérových poradců

V průzkumu, který probíhal od října 2022 do června 2023, byla síť Euroguidance oceněna za svůj významný vliv na rozvoj kompetencí poradců v oblasti kariérového poradenství. Průzkum zahrnoval rozmanitou skupinu zúčastněných stran, včetně odborníků na poradenství, osob s rozhodovací pravomocí a širší poradenské komunity, a obdržel více než tisíc platných odpovědí z 31 zemí Evropy.

Hlavní body průzkumu ukazují, že centrum Euroguidance si vysloužilo výrazné uznání:

  • Relevance zapojení: 83,9 % respondentů označilo své zapojení do aktivit centra Euroguidance za “relevantní” a “velmi relevantní”. To svědčí o významném postavení sítě v oblasti kariérového poradenství.
  • Rozvoj znalostí: 78,8 % respondentů přičetlo centru Euroguidance zásluhy na rozvoji svých znalostí.
  • Rozvoj kompetencí: 64 % respondentů uznalo roli centra Euroguidance při rozvíjení dalších kompetencí a schopností pro poskytování kariérového poradenství.
  • Networking: 60 % respondentů potvrdilo, že Euroguidance přispělo k rozšíření jejich schopnosti navazovat kontakty a spolupracovat v oblasti kariérového poradenství.

Zvláštní pozornost byla věnována účinnosti iniciativ Euroguidance v oblasti vzdělávání a rozvoje profesních kompetencí v oblasti celoživotního poradenství. Převážná většina, konkrétně 80,21 % respondentů, hodnotila podporu Euroguidance jako “velmi cennou” a “dobrou”. To potvrzuje významný vliv sítě na zvyšování profesních kompetencí v celoživotním poradenství.

A konečně, otázka doporučení služeb Euroguidance svým kolegům z oblasti poradenství ukázala silnou podporu. Úctyhodných 88 % účastníků vyjádřilo silnou ochotu “rozhodně doporučit” nebo “doporučit” služby Euroguidance. Výsledky průzkumu poskytují přesvědčivý důkaz účinnosti a důvěryhodnosti služeb Euroguidance, jak je potvrzeno těmi, kteří je již využili.

Celkově lze konstatovat, že výsledky průzkumu jednoznačně potvrzují pozitivní vliv sítě Euroguidance na kompetence osob zapojených do celoživotního kariérového poradenství.

Zpráva z výzkumu je k dispozici v anglickém jazyce na webových stránkách sítě Euroguidance.

 

Zdroj: Euroguidance, www.euroguidance.cz