Evaluace vzdělávacího programu pro kariérové poradce

16. září 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Kolektiv CKP
Evaluace vzdělávacího programu pro kariérové poradce

Součástí projektu IKAP realizovaného ve Zlínském kraji byl také Vzdělávací program pro školní kariérové poradce, který byl zahájen v lednu roku 2019 a ukončen letos v červnu na závěrečném semináři. 67 účastníků vzdělávání jsme se na začátku (duben 2019) a na konci vzdělávání (květen 2020) ptali na sebehodnocení úrovně kompetencí týkajících se výkonu profese kariérového poradenství na škole. Jako rámec pro sběr zpětné vazby jsme využili popis kompetencí připravený v rámci projektu NICE, z něhož vychází také metodika Průvodce pro (školní) kariérové poradce dostupný na portálu Zkola.

Celkem jsme získali zpětnou vazbu od 39 poradců (30 % ze středních škol) v rámci prvního sběru a od 54 poradců v rámci druhého (40 % ze SŠ). Téměř 80 procent respondentů (79,6 %) uvedlo, že se po absolvování vzdělávacího programu cítí komfortněji v roli kariérového poradce či poradkyně než před jeho zahájením. 90 % respondentů v průběhu vzdělávání navázalo kontakty, které dále využijí ve své praxi.

Vnímaný nárůst kompetencí lze u respondentů vidět ve všech oblastech profesních rolí (viz tabulka níže). Současně se snížily rozdíly ve vnímaných kompetencích u jednotlivých poradců, což lze interpretovat jako příspěvek k jednotné kvalitě školních poradenských služeb v kraji.

K nejlépe hodnoceným tématům vzdělávání patřil poradenský proces a koučovací techniky, které školila Petra Mařádková, a komunikace pod vedením Karla Opravila. Poradci také oceňovali vzdělávání v oblasti psychodiagnostiky a psychologických témat, finanční gramotnosti, trhu práce a moderních komunikačních nástrojů. Za užitečné označovali také informační zdroje, náměty pro výuku, metody a techniky, možnosti spolupráce s externími partnery a příležitost k navazování kontaktů. V obdobných oblastech by respondenti uvítali také navazující vzdělávání.