Exploring Green Guidance – zapojte se do průzkumu

25. leden 2024
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Eva Kavková
Exploring Green Guidance – zapojte se do průzkumu

V loňském roce se EKS zapojila do do mezinárodního projektu Exploring Green Guidance (podpořeného v rámci programu ERASMUS+), který má za cíl podpořit rozvoj “zeleného kariérového poradenství” (green career guidance) a vytvořit metodickou podporu kariérovým poradcům a poradkyním. Součástí projektu je i průzkum formou dotazníkového šetření.

Součástí projektu je i průzkum formou dotazníkového šetření. Průzkum je určen nejen poradcům*kyním, ale i dalším expertům*kám z oblasti vzdělávání, expertům z pomáhajících profesí, expertům*kám z oblasti neformálního či dalšího vzdělávání či státním zaměstnancům*kyním. Všem, kterých by se zelené kariérové poradenství mohlo nějakým způsobem týkat.

Více informací o projektu naleznete na webu Green-guidance.eu. Pokud Vás téma zajímá, zapojte se a vyplňte dotazník. Dotazníkové šetření probíhá paralelně na Slovensku, v Polsku, Portugalsku a Norsku a jeho výsledky bude EKS publikovat v půlce letošního roku.