Flexibilní formy práce – homeworking v ČR a vybraných evropských zemích

29. duben 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Flexibilní formy práce – homeworking v ČR a vybraných evropských zemích

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí vydal v roce 2020 monografii Flexibilní formy práce – homeworking v ČR a vybraných evropských zemích. Monografie se věnuje jedné z flexibilních forem práce – homeworkingu (práce z domova), resp. práci mimo pracoviště zaměstnavatele.

Možnost výkonu práce z domova se stává stále více vyhledávanou. Využívání této formy práce je spojeno s řadou výhod, zejména pak poskytuje možnosti pro lepší slaďování osobního, rodinného a pracovního života, výkon práce i ze vzdálenějšího pracovního místa, lepší možnosti organizace času, omezení cestování spojeného s dojížděním za prací, úsporu provozních nákladů zaměstnavatele a snížení absencí i pracovních neschopností.

Za hlavní negativa na straně zaměstnanců lze považovat riziko většího rozsahu času věnovaného výkonu práce, sociální izolaci, závislost na ICT technologiích, problémy s organizací času. Pro zaměstnavatele patří mezi rizika zvýšené nároky na zajištění technických požadavků a zodpovědnost za zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na „jiném místě“ (mimo pracoviště zaměstnavatele). Jde také o omezení možnosti kontroly práce ze strany zaměstnavatele.

Monografie přináší hlavní poznatky ohledně uplatňování homeworkingu (práce z domova), resp. práce mimo pracoviště zaměstnavatele v ČR a ve vybraných evropských zemích, včetně jeho možného vymezení, a identifikuje případné bariéry snižující využívání této flexibilní formy práce. V závěru monografie předkládá několik doporučení změn v oblasti úpravy výkonu práce mimo pracoviště pro aplikaci v prostředí ČR.

Flexibilní formy práce – homeworking v ČR a vybraných evropských zemích.pdf

 

Zdroj: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, www.vupsv.cz