Genderové předsudky a motivace dívek ke studiu technických a přírodovědných oborů

29. listopad 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje
Genderové předsudky a motivace dívek ke studiu technických a přírodovědných oborů

Mezi žákyněmi pátých ročníků základních škol je vysoký potenciál pro vstup do technických a přírodovědných oborů. V deváté třídě je však situace jiná.

Podle vztahu k vyučovaným předmětům se téměř 65 % páťaček považuje za technický typ (16,4 % čistě technický a 48,2 % spíše technický typ). Žákyně uvádí jako svá nejoblíbenější povolání nejčastěji profese se zaměřením přírodovědným (42 %). Technické profese preferuje 20 % žákyň a 38 % dívek se orientuje na humanitní profese.

U dívek v deváté třídě lze sledovat významně nižší preference technických předmětů. Podíl dívek čistě technického typu je nižší o 11,2 p.b., v převážně technickém typu o 3,9 p.b. Naproti tomu narůstá o čtvrtinu podíl dívek spíše netechnického typu na 42,1 %. Ukazuje to výzkum bariér technického vzdělávání, realizovaný pro Technickou agenturu ČR (2015). Z něj mimo jiné také vyplývá, že technické profese jsou vnímány pozitivně poměrně velkým množstvím děvčat, ale schází jim motivace tato povolání vykonávat. Zájem o technické obory s věkem žákyň klesá.

Jedním z důvodů může být vliv genderových stereotypů, které se přenáší v rodinách i ve společnosti z generace na generaci a podle nichž jsou technické profese stále vnímány jako povolání pro muže. Reálnému uvažování o jejich výkonu dost často brání také zažitá představa „špinavé práce“.  Lze tedy usuzovat, že zvýšením atraktivnosti předmětů, zvýšením informovanosti a cíleným kariérovým poradenstvím by mohly být technické obory ze strany dívek vnímány mnohem pozitivněji.

 

Zdroj: analýza Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje, vypracovaná v rámci projektu Narovinu ve Zlínském kraji, www.monitorzk.cz