Girls Day 2022: Úspěšné vědkyně, IT manažerky i stavební inženýrka inspirovaly studentky gymnázií

29. duben 2022
Aktuality
Autor/ka článku: Šárka Grygerová
Girls Day 2022: Úspěšné vědkyně, IT manažerky i stavební inženýrka inspirovaly studentky gymnázií

Den nabitý informacemi, sdílenými životními zkušenostmi nebo ukázkami práce ve vědeckých laboratořích zažily studentky gymnázií ze Vsetína a Otrokovic, které se zúčastnily akce Girls Day 26. dubna ve Zlíně.

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje připravila pro studentky setkání s úspěšnými ženami, které se prosadily v technických a přírodovědných oborech. Dopolední část programu se uskutečnila v industriálních prostorách bývalého sila a nynějšího sídla NWT, a.s. Společnost patří mezi významné technologické a inovační firmy a zabývá se realitním developmentem, energetickými úsporami, IT řešeními pro firmy, výstavbou hi-tech skleníků i pasivních domů.

Studentky se seznámily s profesní dráhou tří zaměstnankyň, z nichž dvě ve firmě působí jako manažerky v oblasti IT a jedna zastává pozici projektantky pozemních staveb a zároveň je hlavní inženýrkou developerského projektu. Následovala prohlídka pracovišť a sídla společnosti NWT, a. s.

Součástí programu bylo krátké představení Univerzity T. Bati ve Zlíně a zejména exkurze na jednom z výzkumných pracovišť univerzity – v laboratořích Centra polymerních systémů. Toto pracoviště je spojeno především s výzkumem a vývojem v oblasti zpracovatelství plastů a pryží, materiálového inženýrství a dalších chemicko-technologických oborech. Svou profesi dívkám představily dvě úspěšné vědkyně, které působí v Centru polymerních materiálů a v Ústavu informatiky a umělé inteligence při Univerzitě T. Bati ve Zlíně.

Široké možnosti profesního uplatnění i nabídku vzdělávacích aktivit představila gymnazistkám zástupkyně neziskové organizace Czechitas.

Girls Day pořádá Krajská hospodářská komora Zlínského kraje každoročně v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ (r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903). Naším cílem je inspirovat dívky k volbě technických a přírodovědných oborů a seznámit je s možnostmi pracovního uplatnění v našem regionu. Vedle studentek je akce určena také kariérovým a výchovným poradcům/poradkyním i širší odborné veřejnosti.