Harmonogram aktivit školních kariérových poradců a poradkyň

3. březen 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Tým Centra kariérového poradenství
Harmonogram aktivit školních kariérových poradců a poradkyň

V Centru kariérového poradenství (dále jen „CKP“ ) jsme v rámci metodické podpory k rozvoji poradenství na školách připravili materiál, který podpoří práci kariérových/výchovných poradců.

Materiál „Harmonogram aktivit školních kariérových poradců a poradkyň (pdf) jednoduchou návodnou grafikou přibližuje měsíční aktivity, na které se má kariérový/výchovný poradce při práci s žáky zaměřit. Materiál je určen převážně pro začínající kariérové poradce a ti zkušenější zde mohou nalézt inspiraci. Potřebnost metodiky vychází z několikaletých diskuzí mezi specialisty CKP a školními kariérovými poradci. Věříme, že tento metodický materiál bude přínosem pro Vaši práci.


Metodický materiál vznikl v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/ 0018903 a je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Soubory ke stažení