Hra v práci kariérového poradce

14. červen 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Krausová
Hra v práci kariérového poradce

V pátek 10. června se sešli školní kariéroví poradci ke sdílení zkušeností. Tentokrát si i odnesli i zážitky z aktivit, tématem šestého setkání v rámci platformy Sborovna, sekce Kariérové poradenství byla totiž hra – Hra v práci kariérového poradce.

Téma přišla přiblížit přímo spoluautorka edukativní hry, zaměřené přímo na kariérové poradenství, Ing. Soňa Gajdaczová. Hra s názvem Vzhůru do světa povolání! je vytvořena i určena pro kariérové poradce, pro rodiče, ale také pro ty, kteří si rádi hrají. Její kvalita byla oceněna i Národní cenou kariérového poradenství. Tím, že jsme měli čest, aby hru představila přímo její spoluautorka, dozvěděli jsme se spoustu dalších podpůrných informací využitelných při práci s touto hrou.  Účastníci si hru vyzkoušeli. Rady a postřehy tak dostaly hmatatelný ráz. Velmi přínosné bylo, že při hraní hry mohla lektorka reagovat na vyvstalé otázky. Mimoto však zmínila spoustu tipů, jak lze hru adaptovat na konkrétní podmínky a též upozornila na úskalí, která ve hře při práci se žáky mohou nastat. Ozřejměny byly i konkrétní techniky, jak hru využít přímo pro účely kariérového poradenství.

Soňa Gajdaczová však nepřišla představit „jen“ tuto hru, ale pro účastníky setkání si připravila i další herní aktivity, které lze při práci se žáky využít. Každá z představených herních aktivit byla účastníky zažita a ti si tak odnesli zážitky z nových technik, které mohou při své práci se žáky v kariérovém poradenství použít a efektivně využít.

Kdyby měli účastníci zájem o další prohlubování znalostí či o podporu v práci kariérového poradce, mohou využít nabídku akcí, služeb, aktivit a materiálů Centra kariérového poradenství Zlínského kraje, které jim byly představeny v úvodu setkání.

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce. Je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.