Hra v práci kariérového poradce

11. květen 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Hra v práci kariérového poradce

Srdečně Vás zveme na setkání školních kariérových poradců  v platformě Sborovna, které proběhne 10. června 2022 od 14 do 18 hodin ve Zlíně. 

Setkání je určeno nejen školním kariérovým poradcům, mohou se ho účastnit i pedagogičtí pracovníci zajímající se o danou problematiku. Vítání jsou především pedagogové volného času, vychovatelé, vyučující společenských věd atp.

Tématem setkání je Hra v práci kariérového poradce pod vedením Ing. Soni Gajdaczové, kariérové poradkyně, lektorky, metodičky.

Program setkání:

  • ukázka úvodní hodiny k VOLBĚ POVOLÁNÍ,
  • využití deskové hry “Vzhůru do světa povolání” při kariérovém poradenství pro 5. až 9. ročník,
  • průběh hraní deskové hry,
  • pracovní listy k deskové hře, které nejsou její součástí a seznámení, jak postupovat při jejich vyplnění (mohou být součásti kariérového portfolia žáka),
  • provázaní s navazující hodinou k aplikaci www.mujzivotposkole.cz,
  • další typy k deskovým hrám, které pomáhají při tréninku pozornosti, prostorové představivosti, strategie,
  • využití obrázkových karet např. při skupinové či individuální práci s žáky při kariérovém poradenství,
  • diskuze.

Účast je zdarma.

Svou účast potvrďte, prosím, do  05. června 2022, prostřednictvím Formuláře k přihlášení

Program setkání je součástí přílohy.

Místo setkání: 22. budova Krajského úřadu Zlínského kraje, J. A. Bati 5520, Zlín

Na základě nařízení EU dochází ke zpracování poskytnutých osobních údajů subjektu údajů viz příloha GDPR.pdf

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou, e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce. Je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Soubory ke stažení