I mladý člověk má mít odpovědnost za svá rozhodnutí

22. únor 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Jarmila Peterková
I mladý člověk má mít odpovědnost za svá rozhodnutí

Celý život nás provází rozhodování nejen v osobním životě, ale i studijním a pracovním. Někdy je to obtížné a nemáme věšteckou kouli, abychom viděli, jak se náš život bude dál vyvíjet. A je to dobře, protože pak by to všechno bylo moc jednoduché a nebyli bychom postaveni před možnost zvolit si cestu, rozhodnout se.  Vždyť doposud za nás rozhodovali rodiče, a přiznejme si, že se nám to občas nelíbilo. Často to bylo proti tomu, jak jsme si naši budoucnost představovali my sami. A všichni jsme vyhlíželi dobu, kdy se budeme moci rozhodnout sami za sebe.

Ta doba přijde, ale mnohdy to nebude jednoduché, protože ne vždy jsou naše rozhodnutí správná. Objeví se nové překážky, nová úskalí. A i když vynaložíme obrovské úsilí, tak to prostě nepůjde. Potom není chybou začít někde jinde, vybrat si jinou školu, jinou práci, začít někde s čistým štítem, ale vždy i za toto nové rozhodnutí neseme odpovědnost. Měli bychom mít na paměti a hlavně přijmou odpovědnost za to , co si myslíme, říkáme a děláme. Jsme odpovědni za to, že jsme si zvolili právě tak a právě toto. Proto bychom měli znát všechna případná úskalí, potíže a těžkosti, které mohou naši volbu provázet. Měli bychom se zbavit strachu a obav. Zvládnu to? Nebude to příliš obtížné, stačím na to? Bude tam dobrý kolektiv, získám vysněnou pozici, budu pracovat v zahraničí, zvládnu tři cizí jazyky? Není cíl, ke kterému směřuji moc vysoký? Pokud máte vyvinutý pocit osobní odpovědnosti, tak si tyto a podobné otázky budete dávat. Není to nic, co by vás mělo zahnat do kouta, pokud budete otevřeni novým myšlenkám, směrům a představám. Je to právě vaše odpovědnost, která vám umožní, aby se realizovalo všechno, o čem zatím jen dokážete snít.

Co tedy potřebujete k tomu, abyste byli zodpovědnými lidmi, žáky, studenty? Musíte znát své limity, znát své hranice, potřeby. Mít tužby, sny a přání. Zlepšit způsob myšlení a vidění světa, udělat něco pozitivního, co jste doposud neudělali. Nebát se překážek a bojovat s neúspěchem. A hlavně převzít odpovědnost za sebe, svou budoucnost, protože věci se nestanou jen tak. Musíte si být vědomi jejich příčin i následků. A být schopní v případě neúspěchu převzít odpovědnost. Poučit se, být sami sebou. Rozhodovat se svobodně, samostatně. To není odmítání pomoci od druhých. Vždy se snažte zajistit si informace, nechat si poradit od odborníků, přátel, rodičů, učitelů.  Poslechnout si zkušenosti druhých. Umět se ptát, umět se dívat a zkoumat, ale umět i posoudit, zvážit a rozhodnout se. Protože jste to jen vy, kdo nesete odpovědnost za svá rozhodnutí. A jste to vy, kdo s vašim rozhodnutím bude žít, studovat i pracovat.

Robert Slovák uvádí sedm tipů osobní odpovědnosti

  • Za svůj život jste odpovědní jen vy.
  • Vnímejte se jako tvůrci svého života.
  • Pokud se rozhodnete, začněte řešit.
  • Přestaňte se vymlouvat nebo hledat chyby někde jinde.
  • Držte své slovo, neslibujte nemožné, a to ani sami sobě.
  • Netrapte se minulostí nebo případným neúspěchem.
  • Mějte své vize a plány.
  • „Buďto za svůj život převezmete zodpovědnost a nebo budete celý život poslouchat jen rozkazy.“ — Robert T. Kiyosaki

A to byste určitě nechtěli, protože dospělý člověk se pozná podle toho, že za všechna svá rozhodnutí nese odpovědnost. Ať už to přináší výhody, nebo i ztráty a zklamání. O tom je život, proto je někdy tak obtížný. Ale máme jen jeden a vždy možnost volby, ale s tím, že za svá rozhodnutí a svou volbu neseme i tíži odpovědnosti. Získáte tím to, že budete držet svůj život pevně ve svých rukou. Nebude to jednoduché, bude to náročné, nepohodlné, ale bude to vaše a budeme to vy, kdo si určí směr a smysl našeho života.