II. a další kola přijímacího řízení na SŠ ve Zlínském kraji

21. duben 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Daniela Vašíčková
II. a další kola přijímacího řízení na SŠ ve Zlínském kraji

Údaje pro II. kolo přijímacího řízení (a případná další kola) ke vzdělávání na střední školy ve Zlínském kraji budou zveřejňovány po ukončení prvních kol na jednotlivých školách (podrobnější informace v textu). 

V přiloženém souboru na portále Zkola najdete informace o:

  • střední škole, oborech vzdělávání, ve kterých je vyhlášeno další kolo přijímacího řízení a kontaktech na tuto školu – telefon, www stránky na kterých najdete podrobnější informace o škole;
  • údaje o skutečně vyhlášeném II. případně dalším kole přijímacího řízení;
  • skutečných počtech volných míst pro další kola přijímacího řízení vyhlášených ředitelem školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Bližší informace o dalších kolech (termín, kritéria dalších kol přijímacího řízení apod.) se dozvíte přímo v jednotlivých školách – kontakty na jednotlivé školy včetně jejich přímo spustitelných internetových stránek jsou uvedeny v přehledu u názvu školy.

Tento přehled je průběžně aktualizován vždy, jakmile obdržíme nové údaje od ředitelů středních škol.

Pokud v přehledu nenajdete požadovanou informaci o dané škole, znamená to, že ji krajský úřad, odbor školství, mládeže a sportu nemá aktuálně k dispozici.

Informace k dalším kolům přijímacího řízení:

  • Ředitel školy může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Přihláška se podává přímo řediteli střední školy. Tiskopis přihlášky by měl být pro tyto případy k dispozici především ve středních školách. Přihlášku lze podat také na tiskopisu z webových stránek MŠMT ČR:
  • Přihláška se i pro další kola vyplňuje (a dokládá potřebnými doklady) stejným způsobem jako v kole prvním.
  • Podání přihlášky do dalších kol přijímacího řízení není omezeno pouze na jednu střední školu; je tedy možné podat přihlášku na více středních škol, které další kola přijímacího řízení vypsaly.
  • Ředitel školy je povinen oznámit neprodleně místně příslušnému krajskému úřadu, že vyhlásil další kola přijímacího řízení a počet volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu