IKIGAI – japonský pohled na poslání a smysluplný život

13. květen 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Libuše Tomanová
IKIGAI – japonský pohled na poslání a smysluplný život

Ikigai je japonský koncept, či spíše způsob přemýšlení, který dle mnoha výzkumů prokazatelně prodlužuje život a zlepšuje zdraví. Ikigai je stav, který se dostaví, když vykonáváte činnost, která vás zároveň baví, jste v ní dobří, svět ji podle vás potřebuje a vy za ni můžete dostat zaplaceno. Přesný význam tohoto japonského slova je „důvod, proč ráno vstát z postele“. Kanadský vědec Robert J. Valleranda ikigai nazývá „harmonickou vášní ke smysluplné aktivitě či ze smysluplného důvodu“.

Je to stav, kdy ráno s nadšením vstáváte a radujete se, že je další nový den, kdy máte možnost dělat právě tohle. Ikigai není jen činnost spojená s určitým místem, je to hluboký vnitřní pocit. Motor, který vás žene kupředu i když fyzicky nemůžete dál.

Dle japonského pojetí k ikigai dospějete po jisté osobní zralosti, uspokojení nejrůznějších potřeb, včetně lásky a štěstí…, pocítíte, že váš život má smysl a dosáhnete pocitu seberealizace. Jde tedy o přímý důsledek naplnění všech stupínků Maslowovy pyramidy potřeb. Nelze ho tedy dosáhnout hned, je vyústěním často dlouhé a náročné cesty.

Co nám nalezení ikigai může přinést?

  • Budete šťastnější, protože vám bude váš život dávat smysl.
  • Budete mít více motivace a sil, protože budete mít důvod proč ráno vstát z postele.
  • Budete dosahovat lepších výsledků při své práci.
  • Budete zdravější a dožijete se vyššího věku.

Jak své ikigai najít

Abyste mohli své ikigai najít, musíte se nejprve dobře znát. Znát své silné stránky, umět a přijmout a změnit i ty slabé. Cesta k nalezení ikigai zahrnuje myšlenkové zaměření propojené s emocemi. Lidé se k němu dopracovávají obvykle až ve středním věku.

K dosažení ikigai je nezbytné se nejprve dopracovat k pocitu seberealizace – tj. pocitu plného využití schopností a vloh daného jedince. Dle japonského konceptu „vydat ze sebe to nejlepší“. Jde o seberealizaci nezávisle na výsledku snažení. Netrápit se pocity viny ze selhání či strachu z možného selhání. Neznamená to nedělat chyby, znamená to dělat něco, jak nejlépe umíte, dát do toho všechno, a být v tom sám pro sebe „dobrý“. Udělali jste vše, co jste v danou chvíli mohli a vydali jste ze sebe maximum, pak jste dobří. Bez ohledu na výsledek.

Ikigai můžete mít i vy, a mnozí z vás i tam, kde právě jste a v práci, kterou právě vykonáváte. Často stačí odstranit bariéry, které vám brání v dosažení pocitu seberealizace a umět se podívat na práci, kterou děláte.

Praktický návod na nalezení ikigai

Pro nalezení svého ikigai můžete využít účinný návod v podobě obrázku průniku čtyř různých množin věcí. Jedná se o praktickou pomůcku jak k ikigai dospět a umět si ho pojmenovat. Stačí si jednotlivé věci sepsat a pak si nechat několik dnů i týdnů k přemýšlení nad společným jmenovatelem. Vaším cílem je věc, kterou milujete, jste v ní dobří, kterou svět potřebuje a za kterou můžete dostat zaplaceno. Je důležité být při sepisování množin k sobě velmi upřímní.

Zdroj: www.veskole.cz

Čtyři pilíře ikigai

To, co milujete. Zamyslete se nad tím, co milujete, co vás dělá šťastnými. O čem hovoříte s ostatními s vášní a jiskrou v oku a jste schopni si o tom s někým povídat i dlouhé hodiny? Co ve vás vzbuzovalo stejné pocity, když jste byli dětmi?

To, v čem jste dobří. Pro někoho může být těžké sepsat tento seznam, pak je využít pomoci ostatních kolem nás. Kombinace s množinou „co milujete“ tvoří vaši vášeň. Nejčastěji jsme dobří v tom, co nás baví. Co vás baví? Opravdu vás, ne vaše rodiče, kteří vás nutili od pěti let hrát na housle, dokud vás to nezačalo bavit. Jak to poznáte? Když náš opravdu něco baví, přináší nám to pocity radosti, štěstí, euforie, naplnění, dostává nás to tzv. do flow.

V čem jsem dobrý – u nás často kámen úrazu, v Japonsku poznáte, že jste dobří tak, že jste schopni provádět práci podle návodu a plnit normu, které tam mají v podstatě na veškeré pracovní činnosti. U nás je „být dobrý“ vnímáno komplexněji, zahrnuje často sebevědomí, sebehodnocení, srovnávání s ostatními a i hodnocení ostatních.

Co svět podle vás potřebuje. Nemusíte řešit vědecky podložené výzkumy, je to otázka k zamyšlení čistě pro vás samotné. Co podle vás osobně svět potřebuje? Jednotlivé body můžete zkusit prodiskutovat i se svými přáteli a získat jejich pohled na potřebnost dané věci. Takový rozhovor vám může pomoct podívat se na věc znovu a z jiného úhlu pohledu.

Za co můžete dostat zaplaceno. Zde vám pomůže vzpomenout si, za kterou svou dovednost jste už v minulosti dostali zaplaceni. Můžete se také zamyslet nad tím, za co vy i další lidé platíte ostatním. Pokud váháte, zeptejte se několika lidí kolem sebe, zda by za danou věc či službu byli ochotni zaplatit, či nikoliv.

Ikigai a práce

Koncept ikigai velmi koresponduje s parametry, které by měla splňovat trvale udržitelná práce (aby práce měla smysl, byla výzvou, byla pro nás zábava). Firma, která zná ikigai svých zaměstnanců a umístí je na pro ně vhodné pracovní pozice má velký potenciál prosperity. Zaměstnance, který v rámci své pracovní pozice uplatní své ikigai, bude totiž v práci spokojený a loajální vůči firmě.