Informační zdroje ke kariérovému poradenství a kariérovému vzdělávání

30. listopad 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Kateřina Hašková
Informační zdroje ke kariérovému poradenství a kariérovému vzdělávání

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje a jeho specialisté se v projektovém období kromě konzultací pedagogům a tvorbě metodických materiálů, zaměřilo také na sběr stávajících metodik, existujících podpůrných materiálů k rozvoji poradenství na škole.

Zdroje k čerpání naleznete např. v dokumentech připravených Vzdělávacím centrem Středočeského kraje (VISK):

Další inspirací může být také seznam zdrojů ze vzdělávacího programu Kariérový rozvoj ve školní praxi, který realizoval Pražský inovační institut.

CKP Zlínského kraje svými aktivitami dlouhodobě podporuje kariérové poradce v kraji. V případě dotazů prosím využijte kontakt: ckp@zlinskykraj.cz

Seznam volně dostupných zdrojů včetně krátkých anotací naleznete v přílohách níže.

Financování je zajištěno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

logoling barva