Inspirace na základě šetření – Kariérové poradenství vs. finance

28. červen 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Inspirace na základě šetření – Kariérové poradenství vs. finance

V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ byla realizována ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022 externí šetření profesní orientace žáků posledních ročníků základních a středních škol, která přinesla řadu zajímavých výstupů.

Do šetření ve školním roce 2020/2021 se zapojilo 2 052 žáků/žákyň z 53 SŠ a v roce následujícím to bylo 2 045 žáků/žákyň ze 42 SŠ.

Pojďme se společně podívat na další odpovědi žáků tentokrát u otázky: Očekávaný výdělek

Očekávaný výdělek z šetření 2020/2021

Jak téma „peněz“ v kariérovém poradenství uchopit? Způsobů i cest je hned několik.

První krok: Porovnání toho, co žáci očekávají za výdělek versus realita trhu práce.
Práce s žáky v hodině:

Žáci vyhledají 3-4 inzeráty na pozici, o kterou po skončení školy mají zájem a o tuto se chtějí ucházet. Zjištěné informace zapíší do tabulky, kde porovnávají nabízený plat x očekávaný plat. Zdroj k využití např. www.platy.cz nebo stránky Úřadu práce ČR. Klíčové je, aby pozice odpovídala jejich vzdělání nebo aby splňovali kvalifikační požadavky v inzerátech.

Následně doporučuji otevřít diskusi, jak se jejich očekávání potkává s realitou trhu práce. Často se totiž stává, že nabízený plat je nižší. Zde je důležité, aby se žáci dokázali doptat na zvýšení platu. Můžete v rámci hodiny sehrát „poradenský rozhovor“ zaměstnavatel – uchazeč a reakce uchazečů si psát na flipchart/tabuli. Odpovědi rozeberte a najděte vhodnější varianty reakce.

Druhý krok: Otázky a odpovědi k benefitům organizace
Práce s žáky v hodině:

Žáci sepíší benefity, které organizace nabízí a položte jim otázky k zamyšlení např.:

  • Dokáží benefity vyvážit nižší plat?
  • Raději nižší plat a práce v místě bydliště?
  • Je pro vás důležitý vyšší plat a raději budete dojíždět?

Poslední uvedená otázka má žáky nasměřovat k tomu, aby si uvědomili, že dojíždění znamená vyšší nároky na čas a peníze, a že často vyšší plat neznamená lepší příjem, jelikož je nutné do něj promítnout náklady na dojíždění.

Práce s žáky v hodině:

Téma výdělku lze integrovat do výuky i dalším způsobem – žáci pracují ve skupině.

Žáci si sepíší vlastní náklady, poté, co vstoupí na trh práce a již nejsou závislí na rodičích. K výčtu nákladů doporučuji dohledat i konkrétní ceny např. cenu jízdenky za autobus/vlak, cenu pronájmu, náklady na život (jídlo + oblečení + telefon+ zábava apod.). Každý žák bude mít svůj seznam nákladů a porovná jej s nabídkami práce v okolí.

Otázky k diskuzi:

  • Jak se tvé náklady na život potkávají s realitou?
  • Máš vyšší náklady než plat? Co s tím? Které aktivity a na jak dlouho omezíš?

Tématem peněz se budeme zabývat i v dalším článku.

Aktivita je realizována v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.