Inspirace pro online kariérové poradenství na školách

5. leden 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Inspirace pro online kariérové poradenství na školách

Online vzdělávání se stává stále běžnější součástí našich profesních životů a doplněním tradičního vzdělávání. Díky časové úspoře, větší flexibilitě, nezávislé na místě a čase dokáže pružně reagovat na aktuální vývoj a nabídnout přidanou hodnotu, kterou v prezenčních formách nenajdeme.

Šedesátka kariérových poradců a poradkyň ze Zlínského kraje se zúčastnila online vzdělávací akce, kterou uspořádal ve čtvrtek 10. prosince 2020 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. V úvodu seznámili Radovan Výsmek a Jana Galová poradce s informacemi z projektů KAP a IKAP II a Věra Stojarová nabídla inspirativní zdroje pro online kariérové poradenství. V hlavní části vzdělávací akce se lektorky Petra Drahoňovská a Petra Mařádková ve svých příspěvcích věnovaly individuálnímu a skupinovému online poradenství ve školství, online kariérovému vzdělávání a rozvoji kompetencí. V závěru vystoupily školní kariérové poradkyně Ladislava Kolouchová a Lenka Paprstkářová s příklady inspirativní praxe ze škol Zlínského kraje.

Účastníci vyjádřili spokojenost s obsahem vzdělávací akce, líbily se jim zejména praktické zkušenosti a příklady, konkrétní tipy a odkazy na práci s žáky. Získané poznatky určitě využijí v praxi a organizátorům doporučili opakování vzdělávání. Co se týče srovnání online a prezenční formy, i při distančním vzdělávání lze načerpat inspiraci, motivaci, setkat se se stejně zaměřenými lidmi, „socializovat se“ na dálku. Nicméně jak uvedli poradci ve zpětných vazbách, osobní kontakt a přátelské prostředí klasických školení jsou nenahraditelné.