Inspirace pro školní kariérové poradce – sborník pracovních listů, metodických postupů a aktivit pro práci s žáky ZŠ/SŠ

31. srpen 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Centrum kariérového poradenství
Inspirace pro školní kariérové poradce – sborník pracovních listů, metodických postupů a aktivit pro práci s žáky ZŠ/SŠ

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje se ve své činnosti zaměřuje na podporu práce kariérových/výchovných poradců a pedagogů ZŠ i SŠ. Připravuje metodické materiály, organizuje vzdělávání zaměřené na rozvoj kariérového poradenství, prevence předčasných odchodů, poskytuje konzultace i prostor pro sdílení zkušeností.

Nyní zveřejňujeme ucelenou podobu nejnovějšího metodického materiálu Inspirace pro školní kariérové poradce – sborník pracovních listů, metodických postupů a aktivit pro práci s žáky ZŠ a SŠTento podpoří práci v rozvoji poradenství na školách, řada aktivit je navíc přenositelná i do výuky.  Na vzdělávacích akcích, konzultacích i dalších akcích jsme vás s tímto materiálem již průběžně seznamovali.

Pracovní listy jsou zaměřeny na čtyři klíčové oblasti: Sebepoznání, Kariérní cesta a svět práce, Volba dalšího vzdělávání a Rozvoj kompetencí a motivace. Pracovní listy vychází ze současného pojetí kariéry a zahrnují nejen vzdělávací a profesní sféru, ale i rodinnou, volnočasovou a občanskou rovinu. Metodický materiál je doplněn o rejstřík pojmů a reflexi poradce (Moje poznámky). Pro přehlednost je rozdělen na dvě části – podklady pro práci s žáky, podklady pro práci poradců.

Metodický materiál vznikl a je financován v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.