AGROTECH, spol. s r.o.

Poličná 462, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon: 777 171 740
Web: http://www.agropolicna.cz/
AGROTECH, spol. s r.o.

Společnost AGROTECH, spol. s r. o. hospodaří na zhruba 1280 ha zemědělské půdy v pěti katastrálních územích. Jedná se o území obcí Poličná, Branky, Choryně, Lhota a Juřinka. 1045 ha je půdy orné, zbytek jsou trvalé travní porosty. Společnost se zabývá smíšenou zemědělskou výrobou, to znamená, že vedle práce na poli se zabývá i chovem zvířat. Jako svou doplňkovou činnost pak prodává naftu, motorové oleje, poskytuje služby mechanizačními prostředky a v neposlední řadě vyrábí agropelety, což není nic jiného, než granule z odpadů posklizňových linek na obilí a řepku.

Kontakty

Adresa

Poličná 462, 75701 Valašské Meziříčí

Kontaktní osoba

Ing. Šnejdrla Jindřich

Telefon

777 171 740

E-mail

snejdrla@agropolicna.cz

48390917