Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín
Telefon: 577 043 900
Web: http://www.vychodni-morava.cz
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. je nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti.

Byla založena v roce 2007 Zlínským krajem a jejím posláním je napomoci ekonomickému rozvoji kraje a zaměstnanosti, zvýšit návštěvnost kraje v jeho jednotlivých turistických oblastech, vytvářet síť partnerství v sektoru cestovního ruchu.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy koordinuje rozvoj, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Morava, který geograficky pokrývá území Zlínského kraje, a zaměřuje se na maximální využití turistického potenciálu území.

Kontakty

Adresa

J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

Mgr. Petra Psotková

Telefon

577 043 900

E-mail

petra.psotkova@vychodni-morava.cz