CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Telefon: +420 573 038 200
Web: https://centroprojekt.cz/
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

CENTROPROJEKT GROUP a.s. patří k předním projektovým a inženýrsko-dodavatelským firmám v České republice. Své bohaté odborné zkušenosti společnost získala během 90leté existence.
Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti realizace staveb napříč odvětvími nabízí realizaci investičních záměrů formou dodávky na klíč, tj. od zpracování projektové dokumentace, přes zajištění všech inženýrských činností až po realizaci stavby a jejího uvedení do provozu. Disponuje řadou odborníků s dlouholetou zkušeností ve všech potřebných profesích, což vytváří ideální prostředí pro zachování návaznosti mezi zpracováním projektové dokumentace a samotnou realizací. Výsledkem komplexnosti nabízených činností je optimalizace investičního záměru již v projektové fázi, čímž je zajištěno adekvátní využití investičních prostředků investora a garantováno dosažení odpovídajících provozních nákladů.

Informace o aktuálně hledaných pracovních pozicích najdete nahttps://centroprojekt.cz/kariera/

Kontakty

Adresa

Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

Mgr. Dana Hudecová

Telefon

+420 573 038 200

E-mail

hudecova@centroprojekt.cz

1643541