Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA)

Tř. T. Bati 5267, 760 01 Zlín
Telefon: 577 525 230
Web: http://www.coka.cz

Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) je zaměstnavatelské a profesní sdružení podnikatelů v obuvnické a kožedělné výrobě a obchodu s místem působení v České republice (ČR). Členem sdružení se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která má s ČOKA stejný předmět činnosti nebo společné zájmy. Členství v ČOKA upravují Stanovy a je podmíněno podáním písemné přihlášky u sdružení a úhradou členského příspěvku.ČOKA sdružuje v současné době cca 60 firem, fyzických osob a dalších institucí, zabývajících se jak výrobou, tak i prodejem obuvi a obuvnických materiálů a komponentů, ale i vědecko-výzkumnou, zkušební a testovací činností, výukou a vzděláváním s místem působení v ČR.

V současné době je Academic School, Střední škola, s.r.o. jedinou střední školou v naší zemi, která realizuje studijní obor výrobce obuvi. Škola sídlí ve Zlíně v typické budově postavené ve zlaté éře Baťů. Samotný objekt původně sloužil jako chlapecký internát a později jako školní budova pro Svit. Škola má k dispozici také svou vlastní a plně vybavenou moderní školní dílnu, která je umístěna v srdci areálu původní továrny. Baťa – ševci – Zlín… toto spojení, spolu s cíleným vzděláváním, udržuje v téměř stoleté tradici nový majitel školy, kterým je po Univerzitě Tomáše Bati (UTB) právě Academic School.
Začátkem roku 2020 byla otevřena rekonstruovaná školní obuvnická dílna, která je vybavena nejmodernější technikou a širokou patelou strojů z oboru. Dílna uspokojuje potřeby školy nejen u mladých studentů, ale těší se široké popularitě a zájmu o odborné rekvalifikační kurzy nebo odborné semináře. Zájemce o vzdělávání má škola nejen z celé naší země, ale také ze zahraničí. Rozvíjející se spolupráce s řadou firem dává budoucím absolventům tolik potřebnou jistotu zaměstnání a otevírá možnosti i k vlastnímu podnikání.

Kontakty

Adresa

Tř. T. Bati 5267, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

PhDr. Vlasta Mayerová

Telefon

577 525 230

E-mail

coka@coka.cz