Diakonie ČCE – hospic Citadela

Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon: 739 243 896
Web: https://www.citadela.cz/

Diakonie ČCE – hospic CITADELA je jedním ze středisek rodiny Diakonie Českobratrské církve evangelické s posláním pomáhat potřebným. Je křesťanskou neziskovou organizací provozující nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na specializovanou paliativní (hospicovou) péči zahrnující lůžkový hospic a ambulanci paliativní medicíny. Zároveň poskytuje několik typů pobytových sociálních služeb, mezi které patří odlehčovací služby, sociálně zdravotní lůžka a domov se zvláštním režimem.

Kontakty

Adresa

Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí

Kontaktní osoba

Ivana Pořická

Telefon

739 243 896

E-mail

poricka@citadela.cz

73632783