DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

Dlouhá 4433, 760 01 Zlín
Telefon: 577 011 415
Web: http://www.draspomorava.cz

Pracovníci naší společnosti mají rozsáhlé zkušenosti s dražbami jak jednotlivých nemovitostí a souborů nemovitostí, případně podniku jako celku, tak i velkých souborů věcí movitých, především z konkursních podstat úpadců.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. zajišťuje spoluprací s odborníky z oblasti obchodního a občanského práva důsledné dodržování všech zákonných i smluvených podmínek průběhu dražeb, včetně všech podkladů potřebných pro rychlý a bezvadný průběh dražeb.
DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. klade důraz na individuální přístup k jednotlivým klientům s ohledem na jejich speciální požadavky či na zvláštnosti předmětu dražby, je připravena operativně a rychle provést dražbu v co nejmenších, samozřejmě zákonem stanovených termínech.

Kontakty

Adresa

Dlouhá 4433, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

Marcela Koutná

Telefon

577 011 415

E-mail

draspomorava@draspomorava.cz