M.G.P., spol. s r.o.

Kvítková 1575, 760 01 Zlín
Telefon: 577 212 140
Web: http://www.mgp.cz
M.G.P., spol. s r.o.

Společnost M.G.P. byla založena v roce 1991 jako jedna z prvních privátních organizací, která získala povolení k distribuci radioaktivních preparátů v původním Československu. Od roku 2003 je M.G.P. držitelem certifikátu Systému managementu kvality ISO 9001 společnosti Lloyd’s Register LRQA a certifikátu Správné distribuční praxe vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).
Od svého vzniku se specializuje na dodávky radioaktivních preparátů pro zdravotnictví, vědu a výzkum a technické použití. V současné době exkluzivně distribuuje radiofarmaka a kontrastní látky firmy GE HEALTHCARE (dříve Amersham), dodává veškeré produkty QSA GLOBAL (dříve AEA Technology), veškerý sortiment radioaktivních a neradioaktivních chemikálií od firmy MP Biomedicals (dříve ICN) a výrobky pro výzkum od řady dalších dodavatelů. M.G.P. také dodává zářiče pro gama radiografii od maďarské firmy IZOTOP.
V roce 1993 po rozdělení Československa byla založena MGP Bratislava jako samostatný slovenský právní subjekt.

Kontakty

Adresa

Kvítková 1575, 760 01 Zlín

Kontaktní osoba

Karolína Lavingerová

Telefon

577 212 140

E-mail

mgp@mgp.cz