Valašské ZOD družstvo

Zašová 622, 75651 Zašová
Telefon: 571 634 821
Web: http://vzod.cz/
Valašské ZOD družstvo

Valašské ZOD družstvo hospodaří v katastru obcí Zašová, Veselá, Střítež nad Bečvou, Zubří, Vidče, Rožnov pod Radhoštěm a Krhová na 1 500,10 ha zemědělské půdy, z toho je 793,84 ha orné půdy a 706,26 ha TTP. Živočišná výroba aktuálně chová celkem cca 1 403 ks dobytka, z toho cca 633 ks dojnic plemene Holštýn, cca 570 ks mladého dobytka, cca 3 ks býků na výkrm. a cca 197 ks masného skotu. Dosahovaná užitkovost holštýnského plemene je cca 6 946 129 l mléka za rok a je nad průměrem EU. Hlavním výrobním zaměřením Valašského ZOD, družstva je výroba mléka.Z tohoto důvodu pěstují jetelotrávy, kukuřici, pšenici ozimou, ječmen ozimý, z tržních plodin pak ozimou řepku a trávy na semeno. Úsek mechanizace zajišťuje svým strojovým parkem potřeby rostlinné a živočišné výroby. Dále pak poskytuje služby cizím osobám a subjektům, a to zejména práce manipulátorem, kloubovým nakladačem, vyvážení jímek fekálním vozem, práce traktorem a jiné.

Kontakty

Adresa

Zašová 622, 75651 Zašová

Kontaktní osoba

Balášová Irena

Telefon

571 634 821

E-mail

vozd.zasova@vozd.cz

47151641