ValMez geo s.r.o.

Hranická 93, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon: 605 212 441
Web: https://www.valmezgeo.cz
ValMez geo s.r.o.

Zaměřování nových i stávajících inženýrských sítí, zaměření skutečného provedení staveb, zpracování Komplexní zeměměřická činnost v oblasti Inženýrské geodezie i Katastru nemovitostí. Firma ValMez geo s.r.o. nabízí služby po celé České republice v oblasti zeměměřické činnosti jako jsou: zřizování polohových a výškových bodových polí, zaměřování polohopisu a výškopisu pozemků, areálů závodů ad., vytyčovací práce na stavbách i vytyčování hranic pozemků, dokumentace pro správce inženýrských sítí, příprava podkladů a map pro tvorbu GIS, pasportizace sítí včetně přípravy podkladů digitalizace mapových podkladů, zaměřování fasád historických budov pro 3D modely a jejich, vizualizace, výpočty kubatur, úkony Úředně oprávněného zeměměřického inženýra, speciální geodetická měření dle požadavků objednatele

Kontakty

Adresa

Hranická 93, 75701 Valašské Meziříčí

Kontaktní osoba

Evžen Hlavica

Telefon

605 212 441

E-mail

info@valmezgeo.cz

044 10 793